ฟื้นตัวไว
ความพอใจในผลลัพธ์มากขึ้น
การดูแลหลังผ่าตัดของมาอิน

การดูแลหลังการผ่าตัดของมาอิน

โปรแกรมที่ดูแลแบบ1:1

จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะ
เฉพาะของแต่ละบุคคล
การดูแลหลังการรักษาเฉพาะสำหรับ
ผู้ป่วยสามารถปรับให้เหมาะสมกับตัว
บุคคลได้ จะช่วยลดความรู้สึกไม่สบาย
หลังการผ่าตัดและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้น
ตัวได้เร็วขึ้น

ลดอาการปวด/บวม

ช่วยรักษาความเสียหายของหลอดเลื
อดที่ตีบช่วยให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
และน้ำเหลือง

การฟื้นฟู

ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตคอลลา
เจนและอิลาสติน ฟื้นฟูเนื้อเยื่อ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อที่เสียหาย
และส่งเสริมการสร้างผิวใหม่เพื่อลด
อาการบวมและรอยช้ำ

การจัดการความยืดหยุ่น

ช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ทำงานของเซลล์ กระตุ้นการ
เผาผลาญให้ราบรื่น เพิ่มคอลลาเจน
และช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของ
ผิวด้วยที่ชั้นอิลาสติน

 • การดูแลหลังผ่าตัดของมาอิน
 • ฟื้นตัวไว
 • ลดอาการบวด
 • ยุบบวมเร็ว
 • ฟื้นฟูผิว
 • ฟื้นฟูความยืดหยุ่น

การวินิจฉัยที่แม่นยำและการผ่าตัด
ที่ปลอดภัยและการดูแลหลังผ่าตัด

เงื่อนไขสำคัญในการบรรลุผลการผ่าตัดที่น่าพอใจ คือ
การวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศัลยแพทย์ การผ่าตัดที่ปลอดภัย
และสุดท้ายการดูแลติดตามตามระบบของโรงพยาบาล
การดูแลหลังการผ่าตัดช่วยให้คุณกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้รวดเร็วยิ่ง
ขึ้น และเพิ่มผลลัพธ์ของการผ่าตัดให้สูงสุด
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมมาอินนั้น มีระบบการดูแลหลังผ่าตัดที่เหมาะกับ
แต่ละรายการการผ่าตัดและบุคคล

ข้อควรระวังในแต่ละรายการผ่าตัด

วันผ่าตัด 1วันหลังผ่าตัด 3วันหลังผ่าตัด 1อาทิตย์ หลังผ่าตัด 2อาทิตย์ หลังผ่าตัด 1เดือน หลังผ่าตัด 2เดือน หลังผ่าตัด 6เดือน หลังผ่าตัด
แนะนำข้อควรระวัง
ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
เปลี่ยนเป็นเสื้อในจัดทรง
พบคุณหมอ
ลดบวมด้วยคลื่นความถี่สูง (สัปดาห์ละครั้ง รวม 3 ครั้ง)
เลเซอร์รอยแผลเป็น (เดือนละครั้ง รวม 5 ครั้ง)
ใส่สปอร์ตบราได้
พบคุณหมอ
วันผ่าตัด 3วันหลังผ่าตัด 1อาทิตย์ หลังผ่าตัด 2อาทิตย์ หลังผ่าตัด
แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
แนะนำข้อควรระวัง ล้างแผล
แกะเทป
ลดบวมด้วยคลื่นความถี่สูง(สัปดาห์ละครั้ง รวม 2 ครั้ง)
ล้างแผล
ตัดไหม
วันผ่าตัด 1วันหลังผ่าตัด 4วันหลังผ่าตัด 1อาทิตย์ หลังผ่าตัด 2อาทิตย์ หลังผ่าตัด 1เดือน หลังผ่าตัด
แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
ติดตามผล
แนะนำข้อควรระวัง ล้างแผลในปาก
ถอดสายเดรน
พบคุณหมอ
ล้างแผล
แกะเทป
ตัดไหม
ล้างแผล
พบคุณหมอ
ตัดไหมในปาก
ล้างแผล
วันผ่าตัด 1วันหลังผ่าตัด 5-7วันหลังผ่าตัด 1เดือน หลังผ่าตัด
แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
ติดตามผล
แนะนำข้อควรระวัง ล้างแผล ตัดไหม
rตัดไหมหัว-หางตา
วันผ่าตัด 1วันหลังผ่าตัด 3วันหลังผ่าตัด 1อาทิตย์ หลังผ่าตัด 1เดือน หลังผ่าตัด
แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
ติดตามผล
แนะนำข้อควรระวัง ล้างแผล ถอดสำลี
เอาผ้าก๊อซห้ามเลือดออก
การจัดการของเสียจากไขมันในจมูก
ตัดไหมข้างในจมูก
ถอดเฝือกและแกะเทปออก
ตัดไหม
วันผ่าตัด 1วันหลังผ่าตัด 2-3วันหลังผ่าตัด 7-10วันหลังผ่าตัด 1เดือน หลังผ่าตัด
แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
ติดตามผล
แนะนำข้อควรระวัง ล้างแผล ถอดสายเดรน ตัดไหม
พบคุณหมอ
วันผ่าตัด 1วันหลังผ่าตัด 7-10วันหลังผ่าตัด 2อาทิตย์ หลังผ่าตัด 3อาทิตย์ หลังผ่าตัด 1เดือน หลังผ่าตัด
แนะนำข้อควรระวัง
ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
ติดตามผล
ล้างแผล
ลดบวมด้วยคลื่นความถี่สูง บริเวณที่ดูดไขมัน (สัปดาห์ละครั้ง รวม 3 ครั้ง)
ตัดไหม
พบคุณหมอ
วันผ่าตัด 1วันหลังผ่าตัด 2-3วันหลังผ่าตัด 7-10วันหลังผ่าตัด 2อาทิตย์ หลังผ่าตัด 3อาทิตย์ หลังผ่าตัด 1เดือน หลังผ่าตัด
แนะนำข้อควรระวัง
ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
ติดตามผล
ล้างแผล
ลดบวมด้วยคลื่นความถี่สูง (สัปดาห์ละครั้ง รวม 3 ครั้ง)
ถอดสายเดรน ตัดไหม
พบคุณหมอ
 • ศัลยกรรมทรวงอก ดูเพิ่มเติม ปิด
  จัดการ
  วันผ่าตัด แนะนำข้อควรระวัง
  1วันหลังผ่าตัด
  ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
  3วันหลังผ่าตัด เปลี่ยนเป็นเสื้อในจัดทรง
  พบคุณหมอ
  1อาทิตย์ หลังผ่าตัด
  ลดบวมด้วยคลื่นความถี่สูง (สัปดาห์ละครั้ง รวม 3 ครั้ง)
  2อาทิตย์ หลังผ่าตัด
  1เดือน หลังผ่าตัด ใส่สปอร์ตบราได้
  พบคุณหมอ
  2เดือน หลังผ่าตัด
  เลเซอร์รอยแผลเป็น (เดือนละครั้ง รวม 5 ครั้ง)
 • ศัลยกรรมเหนียง ดูเพิ่มเติม ปิด
  จัดการ
  วันผ่าตัด
  แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
  แนะนำข้อควรระวัง
  3วันหลังผ่าตัด
  ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
  ล้างแผล
  แกะเทป
  1อาทิตย์ หลังผ่าตัด
  ลดบวมด้วยคลื่นความถี่สูง(สัปดาห์ละครั้ง รวม 2 ครั้ง)
  ล้างแผล
  ตัดไหม
  2อาทิตย์ หลังผ่าตัด
 • ศัลยกรรมโครงหน้า ดูเพิ่มเติม ปิด
  จัดการ
  วันผ่าตัด
  แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
  แนะนำข้อควรระวัง
  1วันหลังผ่าตัด
  ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
  ล้างแผลในปาก
  ถอดสายเดรน
  พบคุณหมอ
  4วันหลังผ่าตัด ล้างแผล
  แกะเทป
  1อาทิตย์ หลังผ่าตัด ตัดไหม
  ล้างแผล
  พบคุณหมอ
  2อาทิตย์ หลังผ่าตัด ตัดไหมในปาก
  ล้างแผล
  1เดือน หลังผ่าตัด
  ติดตามผล
 • ศัลยกรรมตา ดูเพิ่มเติม ปิด
  จัดการ
  วันผ่าตัด
  แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
  แนะนำข้อควรระวัง
  1วันหลังผ่าตัด
  ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
  ล้างแผล
  5-7วันหลังผ่าตัด ตัดไหม
  ตัดไหมหัว-หางตา
  1เดือน หลังผ่าตัด
  ติดตามผล
 • ศัลยกรรมเสริมจมูก ดูเพิ่มเติม ปิด
  จัดการ
  วันผ่าตัด
  แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
  แนะนำข้อควรระวัง
  1วันหลังผ่าตัด
  ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
  ล้างแผล
  3วันหลังผ่าตัด ถอดสำลี
  1อาทิตย์ หลังผ่าตัด
  การจัดการของเสียจากไขมันในจมูก
  ถอดเฝือกและแกะเทปออก
  ตัดไหม
  1เดือน หลังผ่าตัด
  ติดตามผล
 • เวชศาสตร์ชะลอวัย ดูเพิ่มเติม ปิด
  จัดการ
  วันผ่าตัด
  แจกชุดดูแลหลังผ่าตัด
  แนะนำข้อควรระวัง
  1วันหลังผ่าตัด
  ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
  ล้างแผล
  2-3วันหลังผ่าตัด ถอดสายเดรน
  7-10วันหลังผ่าตัด ตัดไหม
  พบคุณหมอ
  1เดือน หลังผ่าตัด
  ติดตามผล
 • ดูดไขมัน ดูเพิ่มเติม ปิด
  จัดการ
  วันผ่าตัด แนะนำข้อควรระวัง
  1วันหลังผ่าตัด
  ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
  ล้างแผล
  7-10วันหลังผ่าตัด
  ลดบวมด้วยคลื่นความถี่สูง บริเวณที่ดูดไขมัน (สัปดาห์ละครั้ง รวม 3 ครั้ง)
  ตัดไหม
  พบคุณหมอ
  2อาทิตย์ หลังผ่าตัด
  3อาทิตย์ หลังผ่าตัด
  1เดือน หลังผ่าตัด
  ติดตามผล
 • ยกกระชับหน้าท้อง ดูเพิ่มเติม ปิด
  จัดการ
  วันผ่าตัด แนะนำข้อควรระวัง
  1วันหลังผ่าตัด
  ฉายแสงลดบวม (Smartlux)
  ล้างแผล
  2-3วันหลังผ่าตัด
  ลดบวมด้วยคลื่นความถี่สูง (สัปดาห์ละครั้ง รวม 3 ครั้ง)
  ถอดสายเดรน
  7-10วันหลังผ่าตัด ตัดไหม
  พบคุณหมอ
  2อาทิตย์ หลังผ่าตัด
  3อาทิตย์ หลังผ่าตัด
  1เดือน หลังผ่าตัด
  ติดตามผล