เริ่มต้น โปรเจกต์ความสวยที่อ่อนเยาว์

มาอิน
ลิฟติ้งหน้าเด็ก

โรงพยาบาลมาอิน ตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

SCROLL

เริ่มต้น โปรเจกต์ความสวยที่อ่อนเยาว์

มาอิน
ลิฟติ้งหน้าเด็ก

MINE PLASTIC SURGERY

Lifting Project

มัดกล้ามเนื้อเหนียง

มินิลิฟติ้งคอ

มินิยกกระชับหน้า

ยกกระชับหน้า

ยกกระชับคอ

ยกกระชับหน้าXคอ

ยกกระชับหน้าผาก

ร้อยไหม

ลิฟติ้งที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ

สภาพผิวและความหย่อนคล้อยจะแตกต่างกันไปโดยแบ่งตามกลุ่มอายุ
เราให้การรักษาโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับคนไข้แบบ 1:1 โดยคำนึงถึงอายุและสภาพผิว

ผลลัพธ์

ผิวหย่อนคล้อย

วัย 20

เลเซอร์ลิฟติ้ง
หัตถการ การฉีด

หัตถการ

วัย 30-40

มินิลิฟติ้ง
ยกกระชับมินิ
ดึงคอแบบมินิ
ดึงหน้าผาก

วัย 40-50

ยกกระชับหน้า
ยกกระชับคอ
ดึงหน้าผาก

วัย 50-60

ยกกระชับหน้า
ยกกระชับคอ
ดึงหน้าผาก

การผ่าตัด

ใช้แรงดึงต่างกันในแต่ละจุด

แสดงสีหน้า
ได้เป็นธรรมชาติ

การดึงที่ตึงจนเกินไป ไม่ได้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ที่มาอิน เราใช้แรงดึงที่เหมาะสมกับในแต่ละจุด
สร้างความเป็นธรรมชาติในการแสดงสีหน้า
ไม่ดูตึง จนโป๊ะ

พิสูจน์ผลลัพธ์ศัลยกรรมเกาหลี

ลิฟติ้งหน้าเด็ก มาอิน

세월이 지남에 따라 쳐진 얼굴살과 뚜렷해진 마리오넷 라인을 가진 여성.

ก่อนผ่าตัด

안면 리프팅과 동시에 목 리프팅을 받아 한층 젊어진 여성.

หลังผ่าตัด

나이가 들어서 쳐진 목주름과 마리오넷 라인.

ก่อนผ่าตัด

안면리프팅과 목거상 성형수술을 받은후 날렵해진 턱선.

หลังผ่าตัด

나이가 들어 턱선과 얼굴 주름이 발생한 중년 여성.

ก่อนผ่าตัด

얼굴 주름개선을 위해 거상수술을 받은 중년 여성.

หลังผ่าตัด

얼굴주름과 목주름 개선을 위해 안면거상, 목거상을 받은 중년 여성.

ก่อนผ่าตัด

얼굴과 목의 리프팅 수술이후 더 젊어진 모습의 여성.

หลังผ่าตัด

나이들어 얼굴에 주름과 쳐짐이 발생한 중년 여성.

ก่อนผ่าตัด

얼굴 주름과 쳐짐으로 안면거상과 목거상을 동시 시행한 후 모습.

หลังผ่าตัด

나이가 들어 늘어진 턱선과 깊은 팔자 주름과 마리오넷 주름이 있는 여성.

ก่อนผ่าตัด

얼굴과 목주름이 심해 안면거상과 목거상을 동시에 시행받은 여성.

หลังผ่าตัด

MINE

Lifting Project

การลิฟติ้งของมาอิน
อย่างพิถีพิถันและครบถ้วน

Know How ลิฟติ้งหน้าเด็ก มาอิน

แก้ไขปัญหาถึงรากฐาน ไม่ใช่เพียงชั่วคราว

พิจารณาความหย่อนคล้อย ริ้วรอย ความกระชับ
และอัตราส่วนโดยรวม ไม่ใช่การแก้ปัญหาเพีนงชั่วคราว
แต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่คงทนและเป็นธรรมชาติแม้เวลาจะผ่านไป

ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ

การดึงที่ตึงจนเกินไป ไม่ได้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ที่มาอิน เราใช่แรงดึงที่เหมาะสมกับในแต่ละจุด
สร้างความเป็นธรรมชาติในการแสดงสีหน้า ไม่ดูตึง จนโป๊ะ

หลังผ่าตัด1เดือน

หลังผ่าตัด2เดือน

เทคนิคการผ่าตัดที่เพิ่มผลลัพธ์ แต่ลดรอยแผลเป็น

พิจารณาจากความหนา ความหย่อนคล้อย และไรผมต่างๆ
รวมถึงเทคนิคเฉพาะตัวของมาอิน ที่จะเพิ่มผลลัพธ์แก้ไขได้ตรงจุด
และลดกังวลในเรื่องรอยแผลเป็น

โปรแกรมยกกระชับที่หลากหลาย

การวิเคราะห์อย่างละเอียดขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยจนถึง
ริ้วรอยลึกและเลือกโปรแกรมการยกกระชับที่เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์
ที่เป็นที่พอใจของลูกค้า

ลิฟติ้งหน้าเด็ก มาอิน

ไหมยกกระชับ หลากหลายประเภท

เครื่องเลเซอร์หลากหลาย
ที่เหมาะกับแต่ละประเภทผิว

ลิฟติ้งที่เข้ากับอายุ และปัญหาผิว

บุคลลากรทางการแพทย์
ของมาอินที่ไม่หยุดค้นคว้า
เพื่อผลลัพธ์การผ่าตัดที่ดีแก่คนไข้

MINE
LIFTING PROJECT

나이가 들어 팔자주름이 심해지고 볼살이쳐져서 나이들어 보임.

ก่อนผ่าตัด

안면거상으로 팔자주름이 사라지고 마리오네트 라인이 개선되어 매끈해진 얼굴 라인.

หลังผ่าตัด

눈아래 주름과 팔자주름 늘어진 턱살을 지닌 여성.

ก่อนผ่าตัด

안면거상 목거상후 한층 젊어진 모습과 매끈한 얼굴라인.

หลังผ่าตัด

나이들어 팔자주름과 자울이 있는 중년여성.

ก่อนผ่าตัด

안면 거상후 팔자주름 개선과 얼굴라인이 개선됨.

หลังผ่าตัด

늘어진 턱선과 뚜렸한 팔자주름이 있는 여성.

ก่อนผ่าตัด

안면 거상으로 팔자주름과 턱라인교정.

หลังผ่าตัด

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด

늘어진 아래턱 목과 마리오넷 라인이 심한 여성.

ก่อนผ่าตัด

안면거상과 목거상 수술후 개선된 팔자주름과 마리오넷 라인.

หลังผ่าตัด

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด

늘어진 목과 턱라인.

ก่อนผ่าตัด

안면거상 목거상후 개선된 턱라인.

หลังผ่าตัด

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด

쳐진목 선과 팔자주름과 쳐진 볼살.

ก่อนผ่าตัด

안면거상 목거상으로 동안 얼굴과 목 과 턱라인.

หลังผ่าตัด

늘어진 볼살과 얼굴 주름.

ก่อนผ่าตัด

안면거상 수술후 한층 젊어진 얼굴.

หลังผ่าตัด

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด

MINE PLASTIC SURGERY

โรงพยาบาลมาอิน

ผลลัพธ์การลิฟติ้ง

ปลอดภัยและแม่นยำ

การผ่าตัดยกกระชับที่มาอินนั้นผ่าตัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มากประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาริ้วรอยนั้นจะต้องพิจารณา
จากปัญหาผิวที่แตกต่างกันในแต่ละคน เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษา จนถึงการดูแลรักษา จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์น่าพึงพอใจ

ห้องผ่าตัดระบบเปิด

ที่โรงพยาบาลมาอิน ญาติผู้ป่วยสามารถเข้ามาสังเกต
การผ่าตัดได้จากห้องสังเกตการณ์

ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์

ทำการดมยาสลบให้กับผู้ป่วย โดยคำนวณจากการผ่าตัด
และตรวจดูสัญญาณชีพของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด

hospital-introduction-safe-anaesthesia-system-mo

ระบบการวางยาสลบที่ปลอดภัย

มีอุปกรณ์มอนิเตอร์ ระบบฉุกเฉิน ตัวจ่ายออกซิเจน เครื่องรักษาอุณหภูมิ เครื่องCTสแกน3มิติ ระบบปลอดเชื้อ อุปกรณ์การผ่าตัด ระบบแอร์ชาวเวอร์

การดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดที่ครบวงจร

หลังทำการผ่าตัด รับการรักษาด้วยเลเซอร์ เพื่อเร่งการ กระตุ้นเซลล์ให้เกิดใหม่และฟื้นตัว ป้องกันการอักเสบ รักษาอาการปวดแผล ช่วยปรับเม็ดสีบริเวณแผลผ่าตัด

ระบบการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

มียาแดนโทรลีน เครื่องกระตุ้นหัวใจ และการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉินเป็นประจำ อีกทั้งยังอบรมความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานด้วย