กำจัดก้อนไขมันที่ซ่อนอยู่

วางแผนตัวต่อตัว
การมัดกล้ามเนื้อคาง

โรงพยาบาลมาอิน ตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

SCROLL

กำจัดก้อนไขมันที่ซ่อนอยู่

วางแผนตัวต่อตัว
การมัดกล้ามเนื้อคาง

วิธีการผ่าตัดที่ช่วยลดรอยแผลเป็นและให้ผลในการยกกระชับ

ข้อมูลการผ่าตัดมัดกล้ามเนื้อคาง

เวลาผ่าตัด

ภายใน 30 นาที-1ชั่วโมง

ยาชา

ยานอนหลับ

ใช้ชีวิตตามปกติ

ได้ทันที

ทำแผล

1ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

ผลลัพธ์การผ่าตัดขึ้นอยู่กับประสบการณ์
มัดกล้ามเนื้อคางมาอิน ด้วยฝีมือและประสบการณ

คางสองชั้นที่ทำให้หน้าเราดูตันนั้น
สาเหตุมาจาก ไขมัน? หรือกล้ามเนื้อ?

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด 3เดือน

รีวิวจริง ศัลยกรรมลดเหนียงของมาอิน

MINE LIFTING PROJECT

ปัญหาคางสองชั้น(เหนียง)
ไม่ได้มาจากไขมัน!

หลังจากการดูดไขมันแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ผล
การมัดกล้ามเนื้อบริเวณคางจะช่วยให้
การกำจัดเหนียงเห็นผลได้มากยิ่งขึ้น

ที่มาอินป้องกันการหย่อนคล้อยของผิวหนังและเพิ่มผลลัพธ์ของการลดเหนียงด้วย
4ระดับ การดูดไขมัน ที่ทำอย่างปราณีต และตามด้วยการมัดกล้ามเนื้อเหนียง
เพื่อกรอบหน้าที่ดูสวยเรียวตามที่คุณต้องการ

MINE

Lifting Project

การแก้ไขรูปหน้าให้เป็น
V-Lineในพื้นที่ที่
ไม่สามารถตัดกระดูกได้

MINE ลดเหนียง Solution

Step 01

สามารถกำจัดไขมันบริเวณระหว่างผิวหนังกับ
กล้ามเนื้อได้ (ไขมันใต้ผิวหนัง)

둥근 미세 캐뉼라를 사용하여 피부 조직과 신경 손상을
최소화 시켜 수술 후 멍과 붓기가 적고 회복이 빠르며
부작용 또한 적습니다.

Step 02

การกำจัดก้อนไขมัน
ที่ติดอยู่ด้านนอกบริเวณกระดูกและ
ชั้นกล้ามเนื้อ

การดูดไขมันบริเวณระหว่างชั้นกล้ามเนื้อกับชั้นกระดูกมีความ
ยากในการผ่าตัดแพทย์จะทำการกำจัดก้อนไขมันออกทีละเม็ดๆ
เป็นรอบ2 เพื่อความแม่นยำในการกำจัดไขมัน

Step 03

การกำจัดไขมันแบบเส้นใยในส่วน
ที่ทับซ้อนกันระหว่างกล้ามเนื้อคอ

การดูดไขมันบริเวณส่วนที่ทับซ้อนกันระหว่างชั้นกล้ามเนื้อกับชั้นกระดูก
มีความยาก ต้องมีการเปิดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเสียหาย
ที่มาอินมีการผ่าอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปลายคางและ
เนื้อเยื่อไขมันอย่างปลอดภัย และปราณีต เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

Step 04

กำจัดก้อนไขมันบริสุทธิ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อและใต้กล้ามเนื้อ

หลังจากเอาไขมันออกระหว่างกล้ามเนื้อคอแล้ว
มัดกล้ามเนื้อที่หย่อนคล้อยและดึงผิวหนังเพื่อให้ได้ผลในการ
ยกกระชับที่แม่นยำ

Step 05

การกำจัดไขมันใต้กล้ามเนื้อเพิ่มเติม

สำหรับเคสที่ไขมันเหนียงเยอะ
การปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการกำจัดไข
มันส่วนเกินภายในกล้ามเนื้อคอเท่านั้น
เนื่องจากมีเส้นเลือดและเส้นประสาทอยู่ภายในกล้ามเนื้อคอ
การกำจัดไขมันจึงทำได้ยากมาก
และส่วนใหญ่ไม่สามารถกำจัดออกได้ ที่มาอิน
ได้ใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวางและความรู้ความชำนาญใน
การกำจัดไขมันที่อยู่ภายในกล้ามเนื้อออกได้อย่างน่าเชื่อถือ
ซึ่งจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจยิ่งขึ้น

MRI การกำจัดบล็อคไขมันใต้กล้ามเนื้อ

턱살 흡입 범위.
이중턱 수술시 근육하지방 제거와 교정 범위.
제거해야할 턱살 범위.
근육하 지방을 제거 하지 않고 턱살 흡입만 하는 경우 좋아지는 이중턱 범위.
MRI사진상 이중턱 근육묶기로 턱살이 들어가는 범위.

ภาพการกำจัดไขมัน ใต้กล้ามเนื้อคอ

이중턱에서 제거한 턱살 지방.
실제 근육하에서 제거한 지방.

*นี่คือภาพการกำจัดไขมันของคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดจริงที่โรงพยาบาลของเรา

ไม่ใช่แค่การกำจัดไขมันเท่านั้น โซลูชั่นที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน

ที่มาอินเรามัดกล้ามเนื้อคางให้ในทีเดียวเพื่อกระชับผิวหนังที่หย่อนคล้อยเข้าไปทำให้
เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจน และการออกแบบการผ่าตัดแบบ1:1ตามสภาพผิวที่เหมาะสมและปลอดภัย

4 ขั้นตอนกำจัดไขมันและ
การมัดกล้ามเนื้อแต่ละเคส

ผลลัพธ์ที่แน่นอน

หมดห่วงเรื่องรอยแผลเป็น

ไขมันจะถูกดูดผ่านร่องเล็กๆ ใต้ใบห ูกรีดใต้คาง โดยกรีดใต้คางประมาณ 1.8 ซม.
ไม่สามารถมองเห็นได้หากไม่เงยหน้าขึ้น
และด้วยการเย็บที่ละเอียดอ่อน รอยแผลเป็นจึงแทบจะมองไม่เห็นเมื่อเวลาผ่านไป

이중턱 수술후 수술 흉터.
이중턱 수술후 보이지 않는 수술 흉터.
거의 사라진 이중턱 수술후 수술 자국.

1เดือน

2เดือน

3เดือน

4เดือน

이중턱 수술후 수술 흉터.
이중턱 수술후 보이지 않는 수술 흉터.

1เดือน

2เดือน

거의 사라진 이중턱 수술후 수술 자국.

3เดือน

4เดือน

เคสมัดกล้ามเนื้อคางแยกตามประเภท

이중턱 때문에 짧아 보이는 턱.
턱앞에서 귀있는 부분까지 이중턱 수술로 제거하는 지방 범위.
이중턱 근육묶기시 제거하는 턱살 부위.

เคสมัดกล้ามเนื้อคางแยกตามประเภท

이중턱 때문에 짧아 보이는 턱.

Case 01

คางสั้น

แก้ด้วยการมัดกล้ามเนื้อและดึงไปด้านหลัง

턱앞에서 귀있는 부분까지 이중턱 수술로 제거하는 지방 범위.

Case 02

เหนียงค่อนข้างหนา

กรณีที่มีไขมันมากระหว่างและใต้กล้ามเนื้อหลัง
การกำจัดไขมันแบบละเอียดอ่อน
การปรับปรุงสามารถทำได้โดยการยกกล้ามเนื้อขึ้น

이중턱 근육묶기시 제거하는 턱살 부위.

Case 03

เหนียงไก่งวง

สามารถปรับปรุงได้โดยการกำหนดพื้นที่ที่จะตัด
ให้ชัดเจนเมื่อมัดกล้ามเนื้อ
แล้วเพิ่มพื้นที่ผ่าตัดเล็กน้อย

มัดกล้ามเนื้อทราพีเซียส (เหนียง) รายคนแบบ1:1

กล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อที่มัดอยู่ทั้งสองข้าง

이중턱 근육묶기시 묶을 활경근.

Step 01

กำจัดไขมันที่อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อทั้ง
สองข้างและด้านล่างออก เพื่อลดปริมาตรและเตรียม
มัดกล้ามเนื้อ

이중턱 근육묶기 방법.

Step 02

ดึงกล้ามเนื้อทราพีเซียสทั้งสองข้างเข้าตรงกลาง
และมัดกล้ามเนื้อทราพีเซียสทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

이중턱 근육묶어서 턱살이 들러 붙는 방향.

Step 03

ผ่าตัดขนานกับส่วนล่างของกล้ามเนื้อทราพีเซียส
ทำให้กล้ามเนื้อชิดขึ้น ทำให้ขอบเขตระหว่าง
คางกับคอชัดเจนขึ้น

ทำไม?มัดกล้ามเนื้อคางต้องที่มาอิน?

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผ่าตัด รวมถึงเทคนิคขั้นสูงที่เฉพาะตัวแบบศัลยกรรมเกาหลีของมาอิน!

การผ่าตัดเหนียงทั่วไป

ดูดไขมันที่ชั้นไขมัน

ใช้แคนูล่าในการดูดไขมัน

•ใช้วิธีการดูดไขมันทั่วไป
•หลังดูดไขมัน เกิดปัญหาผิวหย่อนคล้อย
•เพราะไม่กรีดเปิดแผลเลยทำให้ความกังวล
ในเรื่องรอยแผลเป็นลดลง แต่อาจจะทำให้เกิด สาเหตุของไขมันเหนียงอื่นเกิดขึ้นซ้ำได้

ภายใน 1ชั่วโมง

ด้วยวิธีการดูดไขมันแบบทั่วไป ทำให้ผลลัพธ์ของการลดลงของกล้ามเนื้อน้อยลง

ฟื้นตัวได้ทันที

VS

บริเวณ

วิธี

จุดเด่น

เวลาผ่าตัด

ผลลัพธ์

การผื้นตัว

การกำจัดเหนียงของมาอิน

ดูดไขมัน 4ขั้นตอน + การมัดกล้ามเนื้อ

ใช้แคนูล่าในการดูดไขมัน (รอบแรก)
+ กำจัดก้อนไขมัน
+ กำจัดไขมันแบบเส้นใย
+ กำจัดไขมันที่อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อและแผ่นไขมัน

•จากการกรีดเพียงเล็กน้อย แต่ช่วยในเรื่องการดูดไขมัน
และลดความหย่อนคล้อยของผิวในทีเดียว
•ผลลัพธ์การลิฟติ้งเหนียง ที่หย่อนคล้อยลง
•จากการกรีดเปิดแผลช่วยกำจัดไขมัน ที่อยู่ลึกได้

ภายใน 1ชั่วโมง

แก้ไขถึงสาเหตุของปัญหาผิวหย่อนคล้อย ไขมัน
และกล้ามเนื้อ+ผลลัพธ์ของการลิฟติ้ง

ฟื้นตัวได้ทันที

การลดเหนียง

ลิฟติ้งในทีเดียว

이중턱 수술로
리프팅 효과까지

การกำจัดไขมันที่ปราณีต ทำให้ใบหน้าเรียว

ไม่ใช่แค่การดูดไขมันออก
แต่เราใช้วิธีการที่คิดค้นมาเพื่อแก้ไข
ปัญหาเหนียงที่ซับซ้อน
โดยไม่ต้องทำการตัดกระดูกออก
แต่ผลลัพธ์ทำให้หน้าเรียว V-line

การดีไซน์รายบุคคล หน้าเรียวในทุกมุม

หลังการกำจัดไขมัน จะทำการกระชับ
ดึงกล้ามเนื้อที่หย่อนลง
เพื่อป้องกันผิวหย่อนคล้อย
และได้ผลลัพธ์ของการลิฟติ้งได้ในทีเดียว

ป้องกันผิวหย่อนคล้อย
และลิฟติ้งด้วยวิธีมัดกล้ามเนื้อ

ด้วยไมโครแคนูลาช่วยให้กำจัดไขมันได้
อย่างปราณีตและสร้างกรอบหน้าที่ เรียวเล็ก และชัดเจน

การกำจัดไขมัน ใต้กล้ามเนื้อเพิ่ม

หากคุณมีคางสองชั้นอย่างรุนแรง
การบล็อกไขมันภายใต้กล้ามเนื้อคอ
การกำจัดเพิ่มเติมจะช่วยขจัดความหย่อน
คล้อยใต้คางอย่างมีประสิทธิภาพ

MINE PLASTIC SURGERY

การมัดกล้ามเนื้อเหนียง เหมาะสำหรับ

01

เพราะไขมันที่คางจึงทำให้ใบหน้าดูใหญ่

02

เพราะคางสองชั้นจึงทำให้กรอบหน้าและคอไม่ชัดเจน

03

เมื่อเวลาผ่านไป ผิวจึงเริ่มหย่อนคล้อยตามกาลเวลา

04

ต้องการสร้างกรอบหน้าที่เรียบเนียน และชัดเจน

05

ผิวหย่อนคล้อยหลังจากการศัลยกรรมปรับโครงหน้า

06

การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ หรือเลเซอร์ไม่ได้ผล

07

เพราะคางที่ค่อนข้างสั้นจึงทำให้เป็นคางสองชั้น

การศัลยกรรมแบบวิเคราะห์ 1:1 ให้เหมาะสมกับแต่ละวัย

เติมเต็มกรอบหน้าในอุดมคติด้วยประสบการณ์การผ่าตัดเหนียงที่ชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง

วัย20

#เน้นการดูแลรักษา

วัย30

#เน้นการบำรุง

วัย40

#เน้นการปรับปรุงผิว

วัย50

#เน้นการฟื้นฟูความอ่อนเยาว์

MINE
LIFTING PROJECT

BEFORE & AFTER

case 01

เหนียงหนา

เหนียงหนา

BEFORE & AFTER

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

case 02

เหนียงไก่งวง

เหนียงไก่งวง

BEFORE & AFTER

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

다소 보통인 이중턱, 턱살.

BEFORE

AFTER 2M

BEFORE

AFTER 2M

턱과 목의 경계를 찾을수 없음.

BEFORE

AFTER 2M

짧고 늘어진 턱.