MINE

PLASTIC

SURGERY

MINE PLASTIC SURGERY

มาอิน

ศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า

ศัลยกรรมเกาหลีที่ทำให้การแก้ครั้งสุดท้าย จบที่นี่

ศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า

ศัลยกรรมเกาหลีที่ทำให้การแก้ครั้งสุดท้าย จบที่นี่

รายละเอียดการผ่าตัดแก้โครงหน้ามาอิน

เวลาผ่าตัด

ภายใน 4ชั่วโมง

ยาชา

ยาสลบ

ใช้ชีวิตตามปกติ

7วัน

ทำแผล

2ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

what

ศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าคือ?

MINE PLASTIC SURGERY

ด้วยฝีมือและประสบการณ์ในการผ่าตัดปรับโครงหน้าของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือต้องแก้ไขความไม่สมดุลกันโดยคำนึงถึงความเหมาะสม

แม้ว่าคุณจะเคยได้รับการผ่าตัดลดขนาดโครงหน้ามาก่อน
แต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่พอใจ ไม่ว่าจะเพราะยังมีมุมกรามหลงเหลือ ใบหน้าดูไม่สมส่วน
และสังเกตเห็นส่วนที่ไม่เป็นธรรมชาติอื่นๆ ของบริเวณที่ทำศัลยกรรม
พื้นที่เหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบและตามสภาพพื้นฐานเดิม
และดำเนินขั้นตอนการผ่าตัดที่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงรูปร่างของใบหน้า และการผ่าตัดแก้ไข
ทำให้สามารถแก้ไขโครงหน้าได้ ทำให้เป็นธรรมชาติและได้สัดส่วนมากกว่าเดิม

หลังการผ่าตัดครั้งแรก ให้เว้นระยะเพื่อรอการฟื้นตัวของกระดูกและเนื้อเยืิ่อต่างๆที่เสียหายไป ประมาณ6เดือน

MINE PLSASTIC SURGERY

โดยปกติ

ผ่าตัดแก้ไข

จะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรก

revision-facial-contouring-sec-07-image

01

ความวิตกกังวลทางจิตใจ

ความไม่ไว้วางใจและการด่วนตัดสิน เนื่องจากความไม่พอใจในการผ่าตัด
ครั้งก่อนอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การผ่าตัดแก้ไขที่แม่นยำทำได้ยาก

02

การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อโครงสร้างใบหน้าเดิม

การผ่าตัดแก้ไขต้องทำในส่วนที่กระดูกใบหน้า ผิวหนัง กล้ามเนื้อ ไขมัน
เนื้อเยื่อประสาท ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

03

ยากที่จะกำหนดจุดยึด

เนื่องจากกระดูกบริเวณนั้นอาจเคลื่อนหรือหย่อนลง
พื้นที่สำหรับจุดยึดจึงมีน้อย

Solution

ป้องกันการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ
หาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และฝีมือ

เนื่องจากความซับซ้อนของการผ่าตัดปรับโครงหน้า การค้นหาโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมากกว่า
สิ่งนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากหากเลือกแพทย์เฉพาะทางที่ไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาจากการผ่าตัดครั้งก่อน หรือขาดเทคนิคและทักษะและทำการผ่าตัดแก้ไข
ก็อาจต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอีกครั้ง

key point

การผ่าตัดแก้ไขโครงหน้านั้น

แบ่งเป็น

2ข้อ

ดังต่อไปนี้

MINE PLASTIC SURGERY

ผลลัพธ์ของการผ่าตัดในครั้งก่อน
ไม่เป็นที่น่าพอใจและผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจน

มีผลข้างเคียงจากการผ่าตัดครั้งก่อน
รวมถึงการไม่สมมาตร
มุมที่ยังเหลืออยู่ โหนกแก้ม เป็นต้น

MINE

PLASTIC

SURGERY

key point

การผ่าตัดแก้ไขโครงหน้านั้น

แบ่งเป็น

2ข้อ

ดังต่อไปนี้

MINE PLASTIC SURGERY

ผลลัพธ์ของการผ่าตัดในครั้งก่อน
ไม่เป็นที่น่าพอใจและผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจน

มีผลข้างเคียงจากการผ่าตัดครั้งก่อน
รวมถึงการไม่สมมาตร
มุมที่ยังเหลืออยู่ โหนกแก้ม เป็นต้น

เทคนิคการลดกราม

ในกรณีของกรามที่ตัดมากเกินไป สามารถฟื้นฟูส่วนที่จมในของกรามได้โดยใช้กระดูกเทียม หรือซิลิโคนในกรณีของมุมที่ยังหลงเหลือหรือความไม่สมดุล การแก้ไขแนวกรามที่สมดุลมากขึ้นสามารถทำได้ผ่านการวิเคราะห์ที่แม่นยำโดยใช้ 3d CT

กรอบหน้าไม่มีความเปลี่ยนแปลง

กรณีที่กรามจมหรือดูไม่สวยงามเนื่องจากการตัดกรามมากเกินไป

เมื่อกรามสมมาตร หรือยังหลงเหลือมุม

การศัลยกรรมลดโหนกแก้ม

หลังการผ่าตัดลดโหนกแก้ม ผลกระทบที่ตามมา เช่น แก้มหย่อนคล้อย ปริมาณแก้มที่ต่างกัน และผลข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการลอกของผิวหนังมากเกินไปหรือจุดเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสม ในการผ่าตัดครั้งแรกเกิดขึ้น หลังจากวิเคราะห์สาเหตุที่แน่ชัดตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคลแล้ว จะสามารถรับเส้นแก้มที่มีวอลลุ่มที่ถูกต้อง เป็นธรรมชาติ และสมดุลมากขึ้นผ่านการผ่าตัดแก้ไข

เมื่อผลจากการทำศัลยกรรมโครงหน้าแทบจะไม่มีเลย

เมื่อการลดกระดูกโหนกแก้มไม่สมดุลกันทั้ง 2 ข้าง ทำให้เกิดความไม่สมดุล

เมื่อแก้มเริ่มหย่อยลง

การศัลยกรรมลดคาง

หลังจากวิเคราะห์กระดูกที่เปลี่ยนแปลงจากการผ่าตัดครั้งก่อนแล้ว จะมีการตรวจสอบตำแหน่งของ แนวเส้นประสาทที่ผ่านกระดูกขากรรไกรล่างและดูว่ามีกระดูกเหลือให้ตัดแต่งหรือไม่ กระดูกที่เหลือจะถูกตัดผ่านแผลในปาก

หากคางยังคงยาวอยู่

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด

เทคนิคการลดกราม

ในกรณีของกรามที่ตัดมากเกินไป สามารถฟื้นฟูส่วนที่จมในของกรามได้โดยใช้กระดูกเทียม หรือซิลิโคนในกรณีของมุมที่ยังหลงเหลือหรือความไม่สมดุล การแก้ไขแนวกรามที่สมดุลมากขึ้นสามารถทำได้ผ่านการวิเคราะห์ที่แม่นยำโดยใช้ 3d CT

กรอบหน้าไม่มีความเปลี่ยนแปลง

กรณีที่กรามจมหรือดูไม่สวยงามเนื่องจากการตัดกรามมากเกินไป

เมื่อกรามสมมาตร หรือยังหลงเหลือมุม

การศัลยกรรมลดโหนกแก้ม

หลังการผ่าตัดลดโหนกแก้ม ผลกระทบที่ตามมา เช่น แก้มหย่อนคล้อย ปริมาณแก้มที่ต่างกัน และผลข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการลอกของผิวหนังมากเกินไปหรือจุดเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสม ในการผ่าตัดครั้งแรกเกิดขึ้น หลังจากวิเคราะห์สาเหตุที่แน่ชัดตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคลแล้ว จะสามารถรับเส้นแก้มที่มีวอลลุ่มที่ถูกต้อง เป็นธรรมชาติ และสมดุลมากขึ้นผ่านการผ่าตัดแก้ไข

เมื่อผลจากการทำศัลยกรรมโครงหน้าแทบจะไม่มีเลย

เมื่อการลดกระดูกโหนกแก้มไม่สมดุลกันทั้ง 2 ข้าง ทำให้เกิดความไม่สมดุล

เมื่อแก้มเริ่มหย่อยลง

การศัลยกรรมลดคาง

หลังจากวิเคราะห์กระดูกที่เปลี่ยนแปลงจากการผ่าตัดครั้งก่อนแล้ว จะมีการตรวจสอบตำแหน่งของ แนวเส้นประสาทที่ผ่านกระดูกขากรรไกรล่างและดูว่ามีกระดูกเหลือให้ตัดแต่งหรือไม่ กระดูกที่เหลือจะถูกตัดผ่านแผลในปาก

หากคางยังคงยาวอยู่

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด

MINE PLASTIC SURGERY

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาอิน

ศัลยกรรมปรับโครงหน้า

Speed&Safety

ลดความกังวลของการใช้ยาสลบ โดยใช้เพียงยานอนหลับประมาณ 15-20นาที
ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลและสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน การติดตามดูแลแบบ 1:1 จากวิสัญญีแพทย์ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนถึงกลับบ้าน

Scarless&Recovery

การผ่าตัดที่รวดเร็วด้วยแผลเล็กประมาณ 1 ซม. โดยไม่มีแผลเป็น
การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลือดออก บวม ปวด และเนื้อเยื่อเสียหายน้อยลง

Detail

ก่อนการผ่าตัด แผนการผ่าตัดที่แม่นยำจะถูกสร้างขึ้นจากการวินิจฉัยกระดูกใบหน้าผ่านการสแกน 3d CT และขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนจะดำเนินการโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การผ่าตัดมากมาย!คอนทัวร์ใบหน้าโดยพิจารณาจากการลดความกว้างของใบหน้าและความหย่อนคล้อยของแก้ม!

MINE PLASTIC SURGERY

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาอิน

ศัลยกรรมปรับโครงหน้า

Speed&Safety

ลดความกังวลของการใช้ยาสลบ โดยใช้เพียงยานอนหลับประมาณ 15-20นาที ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลและสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน การติดตามดูแลแบบ 1:1 จากวิสัญญีแพทย์ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนถึงกลับบ้าน

Scarless&Recovery

การผ่าตัดที่รวดเร็วด้วยแผลเล็กประมาณ 1 ซม. โดยไม่มีแผลเป็น การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลือดออก บวม ปวด และเนื้อเยื่อเสียหายน้อยลง

Detail

ก่อนการผ่าตัด แผนการผ่าตัดที่แม่นยำจะถูกสร้างขึ้นจากการวินิจฉัยกระดูกใบหน้าผ่านการสแกน 3d CT และขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนจะดำเนินการโดย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การผ่าตัดมากมาย!คอนทัวร์ใบหน้าโดยพิจารณาจากการลดความกว้างของใบหน้าและความหย่อนคล้อยของแก้ม!