มาอินTV

ข้อมูลการผ่าตัดที่แน่นอนและแม่นยำ

ทั้งหมด
 • เรื่องราวของโมเดลศัลยกรรมมาอิน [นัม อีซึล]
  เรื่องราวของโมเดลศัลยกรรมมาอิน [นัม อีซึล]
  #รีวิวศัลยกรรม #หัตถการ #ดูดไขมัน #Shorts #โรงพยาบาลมาอิน #แนะนำโรงพยาบาลศัลยกรรม
 • เรื่องราวของโมเดลศัลยกรรม มาอิน [ยูนโซอึน]
  เรื่องราวของโมเดลศัลยกรรม มาอิน [ยูนโซอึน]
  #รีวิวศัลยกรรม #หัตถการ #ดูดไขมัน #Shorts #โรงพยาบาลมาอิน #แนะนำโรงพยาบาลศัลยกรรม
 • เรื่องราวของโมเดลศัลยกรรม [มัดกล้ามเนื้อคาง+ ดูดไขมัน]
  เรื่องราวของโมเดลศัลยกรรม [มัดกล้ามเนื้อคาง+ ดูดไขมัน]
  #รีวิวศัลยกรรม #หัตถการ #ดูดไขมัน #Shorts #โรงพยาบาลมาอิน #แนะนำโรงพยาบาลศัลยกรรม
 • การเสริมหน้าอกด้วยการฉีดไขมัน
  การเสริมหน้าอกด้วยการฉีดไขมัน
  #รีวิวศัลยกรรม#หัตถการ #ดูดไขมัน #Shorts #โรงพยาบาลมาอิน #แนะนำโรงพยาบาลศัลยกรรม
 • ศัลยกรรมทรวงอก อะไรสำคัญที่สุด?
  ศัลยกรรมทรวงอก อะไรสำคัญที่สุด?
  #รีวิวศัลยกรรม #หัตถการ #ดูดไขมัน #Shorts #โรงพยาบาลมาอิน #แนะนำโรงพยาบาลศัลยกรรม
 • หลังเสริมหน้าอก...ทำได้เมื่อไหร่?
  หลังเสริมหน้าอก...ทำได้เมื่อไหร่?
  #รีวิวศัลยกรรม #หัตถการ #ดูดไขมัน #Shorts #โรงพยาบาลมาอิน #แนะนำโรงพยาบาลศัลยกรรม