ศัลยกรรมเกาหลีที่ทำให้หน้าได้รูปสัดส่วนทองคำ

ศัลยกรรมเกาหลีที่ทำให้หน้าได้รูปสัดส่วนทองคำ

ศัลยกรรมโครง
หน้าสำหรับผู้ชาย

ศัลยกรรมโครง
หน้าสำหรับผู้ชาย

โรงพยาบาลมาอิน ตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

SCROLL

ใบหน้าที่รับกับคุณมากที่สุด

ใบหน้าที่รับกับคุณมากที่สุด

ข้อมูลการผ่าตัดโครงหน้า3จุด

เวลาผ่าตัด

1ชั่วโมง

ยาชา

ยานอนหลับ

ใช้ชีวิตตามปกติ

ได้ทันที

ทำแผล

1-2ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

ศัลยกรรมปรับโครงหน้านั้น

ศัลยกรรมปรับโครงหน้านั้น

ค่านิยมที่คิดว่าการตัดกระดูกออกเยอะ
ถึงจะได้สัดส่วนใบหน้าที่เพอร์เฟคนั้น ไม่เป็นความจริง

ค่านิยมที่คิดว่าการตัดกระดูกออกเยอะ
ถึงจะได้สัดส่วนใบหน้าที่เพอร์เฟคนั้น ไม่เป็นความจริง

เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเราจึงคำนึงถึงอัตราส่วนของใบหน้า
ที่สวยงามเราพิถิพิถันในการวิเคราะห์ใบหน้าของคนไข้และวางแผน
การผ่าตัดอย่างใส่ใจ

เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเราจึงคำนึงถึงอัตราส่วนของใบหน้า
ที่สวยงามเราพิถิพิถันในการวิเคราะห์ใบหน้าของคนไข้และวางแผน
การผ่าตัดอย่างใส่ใจ

#การลดโหนกแก้ม

#ผ่าตัดลดกราม

#ผ่าตัดคาง

โหนกแก้ม
ลดโหนกแก้มที่ยื่นออกมาให้เข้
ากับสัดส่วนของใบหน้า ป้องกันการหย่อนคล้อยของแก้มและ ยังเน้นให้ใบหน้าดูเรียวมากยิ่งขึ้น
กราม
ด้วยเทคนิค6ขั้นตอนของมาอิ
น ช่วยเหลาให้กรามที่เป็นสันดูเร
ียวขึ้น กำจัดกล้ามเนื้อ หรือไขมันส่วนเกินออก เพื่อกรามที่สวยได้องศาของใบหน้า
คาง
พิจารณาจากความยาว กว้างและรูปทรง
คาง เหลากระดูดให้เรียว และเลื่อนตำแหน่
งให้ เหมาะสมแบบเคสต่อเคส สร้างรูปทรงV-Lineให้เข้ากับใบหน้า
โหนกแก้ม
ลดโหนกแก้มที่ยื่นออกมาให้เข้
ากับสัดส่วนของใบหน้า ป้องกันการหย่อนคล้อยของแก้มและ ยังเน้นให้ใบหน้าดูเรียวมากย
กราม
ด้วยเทคนิค6ขั้นตอนของมาอิน ช่วยเหลาให้กรามที่เป็นสันดูเ
รียวขึ้น กำจัดกล้ามเนื้อ หรือไขมันส่วนเกินออก เพื่อกรามที่สวยได้องศาของใบหน้า
คาง
พิจารณาจากความยาว กว้างและรูปทรงคาง เหลากระดูดให้เรียว และเลื่อนตำแหน่งให้ เหมาะสมแบบเคสต่อเคส สร้างรูปทรงV-Lineให้เข้ากับใบหน้า

ลดโหนกแก้ม สำหรับผู้ชาย

ลดโหนกแก้ม สำหรับผู้ชาย

การตัดโหนกแก้มออกโดยไม่คำนึงถึงอัตราส่วนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นการหดตัวของโหนกแก้ม
ที่มาอิน เราไม่สักแต่จะตัดออกแต่ยังคำนึงถึงวอลลุ่มที่เหมาะสมและลดโหนกแก้มด้านข้างเพื่อสัดส่วนที่เหมาะสมทุกองศา

การหมุนโหนกแก้ม

ที่มาอิน ไม่ใช่แค่การตัด
โหนกแก้มออก
แต่จะทำการหมุน
โหนกแก้มไปด้านหลัง
เพื่อป้องกันปัญหาผิวหย่อนคล้อย

การยึดติดที่สมบูรณ์แบบ

ที่มาอินหลังการตัดโหนกแก้มแล้ว จะทำการยึดด้วยน็อตทั้งสองด้านอีก เพื่อลดผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด และปัญหาผิวหย่อนคล้อย รวมถึงการผ่าตัดแก้ไขอีกด้วย

POINT 1. การหมุนโหนกแก้ม

ที่มาอิน ไม่ใช่แค่การตัดโหนกแก้มออก แต่จะทำการหมุนโหนกแก้มไปด้านหลัง เพื่อป้องกันปัญหาผิวหย่อนคล้อย

POINT 2. การยึดติดที่สมบูรณ์แบบ

ที่มาอินหลังการตัดโหนกแก้มแล้ว จะทำการยึดด้วยน็อตทั้งสองด้านอีก เพื่อลดผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด และปัญหาผิวหย่อนคล้อย รวมถึงการผ่าตัดแก้ไขอีกด้วย

การปรับโครงหน้าผู้ชาย

เพราะกระดูกไม่สามารถสร้างใหม่ได้ด้วยธรรมชาติ การพิจารณาอย่างละเอียดคือ สิ่งสำคัญ!

เพราะกระดูกไม่สามารถสร้างใหม่ได้ด้วยธรรมชาติ การพิจารณาอย่างละเอียดคือ สิ่งสำคัญ!

การตัดแบบเส้น
โค้งยาว

โดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่ยาวและนุ่มนวล
ปรับปรุงรูปวีไลน์โดยไม่ต้
องกังวลเรื่องมุมกรามซ้ำ

ลดความหนาด้วย
การตัดกระดูกทึบ

โดยการขจัดชั้นนอกขอ
งโครงสร้างกระดูกออก
ลดความหนาและเหลาให้สวย

การกำจัดไขมัน
กระพุ้งแก้ม

กำจัดไขมันกระพุ้งแก้
มที่ซ่อนอยู่ข้างในสุด
ที่เป็นก้อนใหญ่และยาวในทีเดียว

การสลายเหนียง

หากคุณมีไขมันบริเวณก
รามเยอะและผิวหย่อนคล้อย
ปรับรูปหน้าให้ดีขึ้นด้วย
การสลายไขมันใต้คาง

การลดกล้ามเนื้อ
บริเวณกราม

การเลเซอร์เพื่อลดขน
าดกล้ามเนื้อให้เล็กลง
ด้วยเครื่องมือเลเซอร์

โบท็อกซ์กราม

การลดขนาดกล้า
มเนื้อบริเวณกราม
ให้ใบหน้าดูเรียวเล็กลง

การตัดแบบเส้นโค้งยาว

โดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่ยาวและนุ่มนวล
ปรับปรุงรูปวีไลน์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องมุมกรามซ้ำ

ลดความหนาด้วยการตัดกระดูกทึบ

โดยการขจัดชั้นนอกของโครงสร้างกระดูกออก
ลดความหนาและเหลาให้สวย

การกำจัดไขมันกระพุ้งแก้ม

กำจัดไขมันกระพุ้งแก้มที่ซ่อนอยู่ข้างในสุด
ที่เป็นก้อนใหญ่และยาวในทีเดียว

การสลายเหนียง

หากคุณมีไขมันบริเวณกรามเยอะและผิวหย่อนคล้อย
ปรับรูปหน้าให้ดีขึ้นด้วยการสลายไขมันใต้คาง

การลดกล้ามเนื้อบริเวณกราม

การเลเซอร์เพื่อลดขนาดกล้ามเนื้อให้เล็กลง
ด้วยเครื่องมือเลเซอร์

โบท็อกซ์กราม

การลดขนาดกล้ามเนื้อบริเวณกราม
ให้ใบหน้าดูเรียวเล็กลง

การผ่าตัดคางผู้ชาย

ปัญหาขากรรไกรประเภทต่างๆ ที่แก้ไขได้ยากด้วยวิธีที่มีอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้วิธีกระดูก 4 วิธี
คาดหวังผลลัพธ์ที่ทำให้หน้าเรียวลงได้ไม่ว่าจะมองจากมุมใดก็ตาม

ปัญหาขากรรไกรประเภทต่างๆ ที่แก้ไขได้ยากด้วยวิธีที่มีอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้วิธีกระดูก 4 วิธี
คาดหวังผลลัพธ์ที่ทำให้หน้าเรียวลงได้ไม่ว่าจะมองจากมุมใดก็ตาม

คางยาว

คางกว้าง

คางแคบ

คางที่ยาวเกิน

คางยาว

คางกว้าง

คางแคบ

คางที่ยาวเกิน

การปรับโครงหน้าเหมาะสำหรับ

 1. 01 หากกังวลเรื่องรูปหน้าที่ใหญ่และเป็นเหลี่ยม
 2. 02 ต้องการหน้าที่เล็กและเรียว
 3. 03 ไม่พอใจกับรูปหน้าของตัวเองในปัจจุัน
 4. 04 อยากได้ความมั่นใจ ในทุกมุมและองศา
 5. 05 ต้องการโครงหน้าที่ไม่ต้องกังวลกับผลข้างเค
  ียง เช่น แก้มที่หย่อน คล้อยและการไม่ติดกัน
 1. 01 หากกังวลเรื่องรูปหน้าที่ใหญ่และเป็นเหลี่ยม
 2. 02 ต้องการหน้าที่เล็กและเรียว우
 3. 03 ไม่พอใจกับรูปหน้าของตัวเองในปัจจุัน우
 4. 04 อยากได้ความมั่นใจ ในทุกมุมและองศา
 5. 05 ต้องการโครงหน้าที่ไม่ต้องกังวลกับผลข้างเคียง เช่น แก้มที่หย่อน คล้อยและการไม่ติดกัน
โรงพยาบาลมาอิน

ทำศัลยกรรมให้

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ทำศัลยกรรมให้

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุด

และขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ

บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษา จนถึงการดูแลรักษา จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์น่าพึงพอใจ

ห้องผ่าตัดระบบเปิด

ที่โรงพยาบาลมาอิน ญาติผู้ป่วยสามารถเข้ามาสังเกต
การผ่าตัดได้จากห้องสังเกตการณ์

ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์

ทำการดมยาสลบให้กับผู้ป่วย โดยคำนวณจากการผ่าตัด
และตรวจดูสัญญาณชีพของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด

hospital-introduction-safe-anaesthesia-system-mo

ระบบการวางยาสลบที่ปลอดภัย

มีอุปกรณ์มอนิเตอร์ ระบบฉุกเฉิน ตัวจ่ายออกซิเจน เครื่องรักษาอุณหภูมิ เครื่องCTสแกน3มิติ ระบบปลอดเชื้อ อุปกรณ์การผ่าตัด ระบบแอร์ชาวเวอร์

การดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดที่ครบวงจร

หลังทำการผ่าตัด รับการรักษาด้วยเลเซอร์ เพื่อเร่งการ กระตุ้นเซลล์ให้เกิดใหม่และฟื้นตัว ป้องกันการอักเสบ รักษาอาการปวดแผล ช่วยปรับเม็ดสีบริเวณแผลผ่าตัด

ระบบการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

มียาแดนโทรลีน เครื่องกระตุ้นหัวใจ และการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉินเป็นประจำ อีกทั้งยังอบรมความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานด้วย

MINE YOUTUBE

เชิญรับชมวิดีโอตอบคำถามการทำศัลยกรรมหน้าอก

 • 다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
  마인티비
  오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
 • 이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  마인티비
  얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • test
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5

  ภาพก่อน-หลังการศัลยกรรมเกาหลี

  ผลลัพธ์หลังทำขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

  Before & After
  ทำไมถึงต้องเลือกมาอิน
 • ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ
 • 주의사항 การใช้การโพสต์ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางกฎหมายสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล
  ภาพนี้อาจดูแตกต่างจากภาพจริงขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ และถูกโพสต์หลังจากได้รับความยินยอมจากคนไข้