MINE

PLASTIC

SURGERY

MINE PLASTIC SURGERY

มาอิน

การลดขนาดหน้าผาก

ลดขนาดหน้าผาก
แฮร์ไลน์ที่ดูเป็นธรรมชาติ!

การลดขนาดหน้าผาก

ศัลยกรรมเกาหลีที่ทำให้หน้าผากสวยได้รูป

ข้อมูลการลดขนาดหน้าผากมาอิน

เวลาผ่าตัด

ภายใน 4ชม.

ยาชา

ยาสลบ

ใช้ชีวิตตามปกติ

9วัน

ทำแผล

2ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

what

การลดหน้าผากของมาอิน คือ?

MINE PLASTIC SURGERY

แก้ไขขนาดหน้าผากที่กว้างและแฮร์ไลน์ที่สมบูรณ์แบบในทีเดียว!

การผ่าตัดลดหน้าผากของมาอิน จะสร้างแผลขนาดเล็กบริเวณไรผม
และดึงหนังศรีษะลงมาเพื่อลดความยาวของขนาดหน้าผาก

เนื่องจากหน้าผากที่ใหญ่ทำให้ใบหน้าดูยาวและใหญ่ขึ้น ผลของการผ่าตัดจะทำให้ใบหน้าดูเล็กลง
และบริเวณไรผมที่มีแผลผ่าตัดเมื่อเวลาผ่านไปเส้นผมจะงอกขึ้นและปกปิดรอยแผล ทำให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้น

อันตราส่วนทองคำของใบหน้า

หน้าส่วนบน

หน้าส่วนกลาง

หน้าส่วนล่าง

1

  :  

1

  :  

0.8

เมื่อหน้าผากบริเวณส่วนบนของใบหน้าใหญ่เกินไป
สัดส่วนบนใบหน้าจะเปลี่ยนไป ทำให้ใบหน้าดูไม่สมดุลการผ่าตัดลดขนาดหน้าผากของมาอิน
สร้างภาพที่ดูมีมิติมากขึ้นโดยการเติมเต็มส่วนโค้งของหน้าผาก
เมื่อมองจากด้านข้างและด้านหน้า หน้าผากจะมีสัดส่วนที่สวยได้รูป

การลดขนาดหน้าผาก เหมาะสำหรับ

MINE PLASTIC SURGERY

01

ผู้ที่ต้องปกปิดความกว้างของหน้าผากด้วยผม

02

ผู้ที่ต้องการมีบริเวณไรผมที่สวย

03

ผู้ที่กังวลในเรื่องสัดส่วนรูปตัวMของหน้าผาก

04

ผู้ที่กังวลในการปลูกถ่ายเส้นผม

05

ผู้ที่ไม่เห็นผลลัพธ์หลังการปลูกถ่ายเส้นผม

การลดขนาดหน้าผาก เหมาะสำหรับ

MINE PLASTIC SURGERY

ผู้ที่ต้องปกปิดความกว้างของหน้าผากด้วยผม

ผู้ที่ต้องการมีบริเวณไรผมที่สวย

ผู้ที่กังวลในเรื่องสัดส่วนรูปตัวMของหน้าผาก

ผู้ที่กังวลในการปลูกถ่ายเส้นผม

ผู้ที่ไม่เห็นผลลัพธ์หลังการปลูกถ่ายเส้นผม

ขั้นตอนการลดขนาดหน้าผาก ของมาอิน

MINE PLASTIC SURGERY

01

กรีดแผลตามแนวไร กรีดแผล
แผลขนาด 45º เพื่อรักษารากผม

02

ลอกผิวหนังบริเวณหน้าผาก
ออกในปริมาณที่กำหนดไว้

03

กำจัดหนังศรีษะส่วนเกิน

04

ดึงผิวหน้าผากขึ้นไปเพื่อเย็บปิด
ให้หนาแน่นถึง3ชั้น

จุดเด่นการลดขนาดหน้าผากมาอิน

MINE PLASTIC SURGERY

ไม่ใช้ endotine ซึ่งช่วยลด,
การระคายเคืองและ
ความรู้สึกไม่สบาย

จุดยึดมากกว่า 5 จุด
เพื่อความหนาแน่น

ป้องกันเส้นประสาท 
ลดการสูญเสียความรู้สึก

รอยแผลแบบแนวเฉียง
ลดความเสียหายของรากผม