มาอิน
ศัลยกรรมปลายจมูกมาอิน

mine

PLASTIC SURGERY

โรงพยาบาลมาอิน ตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

SCROLL

มาอิน
ศัลยกรรมปลายจมูกมาอิน

PLASTIC SURGERY

ปรับแก้ปลายจมูกที่ไม่อวบอิ่ม ทำให้ใบหน้ามีความปราดเปรียวและอินเทรนด์

ข้อมูลการผ่าตัดทำศัลยกรรมปลายจมูกที่โรงพยาบาลมาอิน

เวลาผ่าตัด

30 นาที

ยาชา

ยานอนหลับ

ใช้ชีวิตตามปกติ

ภายใน 1 อาทิตย์

ทำแผล

2-3 ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

mine

การศัลยกรรมปลายจมูกคือ?

เนื่องจากต้องพิจารณาถึงความกลมกลืนกับใบหน้า
โครงของหน้าผากและจมูก ระยะห่างระหว่างหัวคิ้วทั้งสอง
ความยาวทรงจมูกและองศาของปาก มุมเส้นที่ลากจากปาก
ลงมาถึงคาง และทำการดีไซน์อย่างปราณีต จึงจะทำให้ใบ
หน้าเกิดความกลมกลืนสวยงามได้ตามแบบฉบับศัลย-
กรรมของประเทศเกาหลี

mine plastic surgery
mine plastic surgery

MINE PLASTIC SURGERY

ลักษณะพิเศษของวัสดุเทียมแต่ละชนิด

MINE PLASTIC SURGERY

ลักษณะพิเศษของเนื้อเยื่อตนเองแต่ละส่วน

MINE
PLASTIC SURGERY

กระดูกอ่อนหลังหู

เมื่อต้องทำปลายจมูกให้เป็นธรรมชาติ
กระดูกอ่อนหลังหูถือเป็นกระดูกอ่อนที่ดี
และเก็บง่ายที่สุด การตัดกระดูกอ่อนปกติ
แล้วจะตัดส่วนที่อยู่ใกล้กับด้านในของหูที่สุด
โรงพยาบาลมาอินจะตัดกระดูกอ่อนที่อยู่ส่วน
บนของหู พับครึ่งและใช้เพื่อคงระดับความสูง
จึงทำให้การศัลยกรรมจมูกเป็นธรรมชาติ

กระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูก

กระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูกคือกระดูกอ่อน
เสาจมูกที่แบ่งช่องว่างในรูจมูก. ใช้เพื่อผ่าตัด
ยกปลายจมูกให้สูงหรือเสริมปลายจมูกให้
ยาว เนื่องจากมีความแข็งแรงและช่วยค้ำได้ดี
ข้อดีคือเนื่องจากเป็นการเก็บจากในรูจมูก
จึงไม่จำเป็นต้องเปิดแผลส่วนอื่นเพิ่ม

กระดูกอ่อนซี่โครง

หากกระดูกอ่อนหลังหูและกระดูกอ่อนผนัง
กั้นช่องจมูกไม่สามารถนำมาใช้ได้ หรือเกิด
การอักเสบ จำเป็นต้องใช้กระดูกอ่อนซี่โครง
ที่ติดมากับกระดูกซี่โครงแทน จำนวนกระดูก
อ่อนซี่โครงมีมากพอ ปลอดภัย โอกาสที่จะ
เกิดการอักเสบมีน้อย อีกทั้งการดูดซึมก็น้อย
มีความคงทน ทำให้จมูกสูงโดดเด่น

หนังแท้ตนเอง

เหมาะกับคนที่ร่างกายเคยต่อต้านวัสดุแปลก
ปลอมหรือผิวหนังบางมาก หรือคนที่มีความ
ต้องการใช้เนื้อเยื่อตนเอง เนื่องจากเป็นการ
เก็บจากก้นหรือต้นขาซึ่งมีไขมันอยู่ใต้ผิวหนังชั้นนอก
ทำให้ได้สัมผัสหรือดีไซน์ที่เป็นธรรม
ชาติและเกิดผลข้างเคียงน้อย

ไขมันตนเอง

เก็บไขมันส่วนเกินบริเวณต้นขาและหน้าท้อง
นำไขมันมาเติมส่วนที่ต้องการหรือนำมาใช้
ศัลยกรรมจมูก ปรับให้ดูสูงขึ้น เติมโครง
เล็กน้อย เมื่อเวลาผ่านไปไขมันจะถูกดูดซึม
จำเป็นต้องเติมเข้าไปใหม่


mine plastic surgery
mine plastic surgery

MINE PLASTIC SURGERY

Know-how การทำให้ปลายจมูกมีความอ่อนนุ่ม

กระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูก

กระดูกอ่อนหลังหู

ส่วนใหญ่จะใช้กระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูกและกระดูกอ่อนหลังหูทำการเสริมปลายจมูกให้สูงขึ้น
กระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูกช่วยเพิ่มความสูงได้ แต่เนื่องจากมีความแข็ง จึงส่งผลให้ปลายจมูกแข็ง 

ไม่ธรรมชาติ ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา ส่วนจมูกหลังหูมีความอ่อนนุ่ม จมูกจึงไม่แข็ง ดูซอฟท์
แต่ยากที่จะคงสภาพปลายจมูกให้สูง เมื่อเวลาผ่านไปปลายจมูกจะค่อยๆ ตกลง

กระดูกอ่อนหลังหูมีความอ่อนนุ่ม

กระดูกอ่อนหลังหูมีความอ่อนนุ่ม

ที่โรงพยาบาลมาอินใช้กระดูกอ่อนส่วนบนของใบหู นำมาพับครึ่ง ช่วยคงสภาพ
ปลายจมูกให้สูงไม่ยุบลง ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกที่อ่อนนุ่ม
เหมือนกระดูกอ่อนหลังหู สวยและสูงขึ้นเหมือนทำจากกระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูก

MINE PLASTIC SURGERY

โครงจมูกที่เหมาะกับบุคคล

โครงปลายจมูกเป็นรูป
ถุงเท้าเกาหลีโบราณ

โค้งมนเป็นธรรมชาติกว่า

ทรงจมูกถุงเท้าเกาหลีโบราณ

โครงเป็นเส้นตรงจาก

สันจมูกถึงปลายจมูก

สันจมูกเป็นเส้นตรง
ปลายจมูกยกขึ้นสูง
ผู้ที่จำเป็นต้องทำศัลยกรรม
ปลายจมูก

 1. 01 ผู้ที่ปลายจมูกใหญ่และทื่อ
 2. 02 ผู้ที่ปลายจมูกหย่อนลง
 3. 03 ผู้ที่เสริมปลายจมูกด้วยวัสดุเทียมแล้วเกิดการอักเสบ
 4. 04 ผู้ที่ไม่อยากให้สันจมูกสูง แต่อยากให้ปลายจมูกสูงขึ้น
 5. 03 ผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมจมูกอย่างปลอดภัย
 1. 01 ผู้ที่ปลายจมูกใหญ่และทื่อ
 2. 02 ผู้ที่ปลายจมูกหย่อนลง
 3. 03 ผู้ที่เสริมปลายจมูกด้วยวัสดุเทียมแล้วเกิดการอักเสบ
 4. 04 ผู้ที่ไม่อยากให้สันจมูกสูง แต่อยากให้ปลายจมูกสูงขึ้น
 5. 03 ผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมจมูกอย่างปลอดภัย

ข้อมูลการผ่าตัดทำศัลยกรรมปลายจมูก

ผ่าตัดปลายจมูกที่ใช้กระดูกอ่อนปีกปลายจมูก

เพิ่มความยาวของปลายจมูก

โดยการคลายปลายจมูกและยึดกระดูกอ่อนปีกปลายจมูก

ผ่าตัดปลายจมูกที่ใช้กระดูกอ่อนตนเอง

ป้องกันปลายจมูกจะกลับมาสั้นอีก

โดยการใช้กระดูกอ่อนตนเองยึดกับกระดูกอ่อนปีกปลายจมูก

ผ่าตัดปลายจมูกด้วยการใส่กระดูกอ่อนเสริม

ป้องกันปลายจมูกจะกลับมาสั้นอีก
โดยการใช้กระดูกอ่อนตนเ
องยึดกับกระดูกอ่อนปีกปลายจมูก

เพิ่มปลายจมูก+สันจมูกที่ใช้กระดูกอ่อนซี่โครง

หากกระดูกอ่อนที่จะใช้แก้ไขการผ่าตัดมีไม่พอ

ให้ใช้กระดูกอ่อนซี่โครง เพิ่มสันและปลายจมูก
หลังจากคลายกระดูกอ่อนปีกปลายจมูก ก็ให้ยึดเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำ ทำให้โครงสันจมูกซอฟท์ลง

โรงพยาบาลมาอิน

ทำศัลยกรรมให้

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ทำศัลยกรรมให้

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุด

และขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ

บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษา จนถึงการดูแลรักษา จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์น่าพึงพอใจ

ห้องผ่าตัดระบบเปิด

ที่โรงพยาบาลมาอิน ญาติผู้ป่วยสามารถเข้ามาสังเกต
การผ่าตัดได้จากห้องสังเกตการณ์

ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์

ทำการดมยาสลบให้กับผู้ป่วย โดยคำนวณจากการผ่าตัด
และตรวจดูสัญญาณชีพของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด

hospital-introduction-safe-anaesthesia-system-mo

ระบบการวางยาสลบที่ปลอดภัย

มีอุปกรณ์มอนิเตอร์ ระบบฉุกเฉิน ตัวจ่ายออกซิเจน เครื่องรักษาอุณหภูมิ เครื่องCTสแกน3มิติ ระบบปลอดเชื้อ อุปกรณ์การผ่าตัด ระบบแอร์ชาวเวอร์

การดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดที่ครบวงจร

หลังทำการผ่าตัด รับการรักษาด้วยเลเซอร์ เพื่อเร่งการ กระตุ้นเซลล์ให้เกิดใหม่และฟื้นตัว ป้องกันการอักเสบ รักษาอาการปวดแผล ช่วยปรับเม็ดสีบริเวณแผลผ่าตัด

ระบบการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

มียาแดนโทรลีน เครื่องกระตุ้นหัวใจ และการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉินเป็นประจำ อีกทั้งยังอบรมความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานด้วย

MINE YOUTUBE

เชิญรับชมวิดีโอตอบคำถามการทำศัลยกรรมหน้าอก

 • 다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
  마인티비
  오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
 • 이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  마인티비
  얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • test
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5

  ภาพก่อน-หลังการศัลยกรรมเกาหลี

  ผลลัพธ์หลังทำขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

  Before & After
  ทำไมถึงต้องเลือกมาอิน
 • ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ
 • 주의사항 การใช้การโพสต์ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางกฎหมายสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล
  ภาพนี้อาจดูแตกต่างจากภาพจริงขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ และถูกโพสต์หลังจากได้รับความยินยอมจากคนไข้