จองคิวออนไลน์

เราจะช่วยคุณจองอย่างรวดเร็ว

 • จะมีการยืนยันแยกต่างหากสำหรับผู้ที่ทำการจอง
  การจองของคุณจะได้รับการยืนยันหลังการโทร
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนการจอง
 • โปรดติดต่อเราสำหรับการจองในวันเดียวกัน/การแก้ไขการจองในวันเดียวกัน/การยกเลิกการจองในวันเดียวกัน (+82-10-6864-1175)
 • หากท่านไม่สามารถสำรองที่นั่งตามเวลาจองที่ต้องการได้ โรงพยาบาลจะติดต่อท่านโดยตรงเพื่อปรับเปลี่ยนเวลาการจองของท่าน

เลือกวันและเวลา

  상담기간선택
พฤ
 • ช่วงเช้า
 • 10:00 (สามารถจองได้)
 • 10:30 (สามารถจองได้)
 • 11:00 (สามารถจองได้)
 • 11:30 (สามารถจองได้)
 • 12:00 (สามารถจองได้)
 • 12:30 (สามารถจองได้)
 • ไม่สามารถจองในวันเดียวกันได้
 • ช่วงบ่าย
 • 01:00 (สามารถจองได้)
 • 01:30 (สามารถจองได้)
 • 02:00 (สามารถจองได้)
 • 02:30 (สามารถจองได้)
 • 03:00 (สามารถจองได้)
 • 03:30 (สามารถจองได้)
 • 04:00 (สามารถจองได้)
 • 04:30 (สามารถจองได้)
 • 05:00 (สามารถจองได้)
 • 05:30 (สามารถจองได้)
 • 06:00 (สามารถจองได้)
 • ไม่สามารถจองในวันเดียวกันได้
온라인예약 목록
No. วันที่ต้องการปรึกษา เวลาที่ต้องการปรึกษา จองเรียบร้อย
29 2024-04-11 1230 예약대기중
28 2024-04-11 1000 예약대기중
27 2024-04-12 1030 예약대기중
26 2024-01-26 15:30 예약확정
25 2024-01-20 1500 예약확정
24 2024-01-19 1130 예약확정
23 2024-01-13 1400 예약확정
22 2024-01-10 1300 예약확정
21 2024-01-09 14:00 예약확정
20 2024-01-05 1730 예약확정
19 2024-01-03 1430 예약확정
18 2024-01-02 1500 예약확정
17 2023-12-28 1800 예약확정
16 2023-12-29 1300 예약확정
15 2024-01-15 1500 예약확정
14 2023-12-23 1500 예약확정
13 2023-12-19 1030 예약확정
12 2023-12-20 1200 예약확정
11 2023-12-16 1500 예약확정
10 2023-12-14 1100 예약확정
9 2023-12-15 1730 예약대기중
8 2023-12-09 1200 예약확정
7 2023-12-02 1400 예약확정
6 2023-12-06 1300 예약확정
5 2023-11-28 1330 예약확정
4 2023-11-25 0900 예약대기중
3 2023-12-04 1000 예약확정
2 2023-11-17 1230 예약확정
1 11/24 12시30분 예약확정

ป้อนข้อมูลการจอง

ยินยอมให้รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล[ดูเพิ่มเติม]