เสริมหน้าอกรพ.มาอิน

สวยขึ้นแบบ Volume up

Volume Up

เติมเต็มหน้าอกส่วนบนที่หย่อนคล้อย
และเพิ่มวอลลุ่มในเวลาเดียวกัน
ดูแลแบบเคสต่อเคส

โรงพยาบาลมาอิน ตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

SCROLL

เติมเต็มหน้าอกและเพิ่มวอลลุ่มแบบเคสต่อเคส

ข้อมูลการผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนของมาอิน

เวลาผ่าตัด

ภายใน2ชม.

ยาชา

ยาสลบ

ใช้ชีวิตตามปกติ

หลังผ่า 3-4วัน

ทำแผล

3ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

MINE PLASTIC SURGERY

หน้าอกที่หย่อนคล้อย
ต้องได้รับการแก้ไข
จากผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยความชำนาญของมาอิน จะทำการวินิจฉัยตั้งแต่สาเหตุ
และวางแผนการผ่าตัดเพื่อแก้ไขแบบเคสต่อเคส

MINE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนคือ?

การตั้งครรภ์
การคลอดบุตร
อายุที่เพิ่มขึ้น
การไดเอท
หรือน้ำหนักที่
ลดอย่าง
รวดเร็ว

หน้าอกหย่อนคล้อยเกิดจากปัญหาการตั้งครรภ์
การคลอดบุตร และการที่อายุเพิ่มขึ้น
ทำให้ความกระชับของผิวและเนื้อเยื่อที่หน้าอก อ่อนแอลงส่ง
ผลให้หน้าอกมีความหย่อนคล้อยลงมา

เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยการเสริมสร้างวอลลุ่ม
และคืนความกระชับ ให้หน้าอกกลับมาสวยเป็นธรรมชาติ

Check!
01

อายุที่เพิ่มขึ้น

การที่อายุเพิ่มขึ้น เป็นธรรมดาที่ความกระชับของผิวจะลดลง รวมถึงเนื้อเยื่อของผิวจะอ่อนแอลง ทำให้เกิดเป็น ริ้วรอย ที่ไม่สามารถเอาชนะได้ตามกาลเวลา

02

การคลอดและให้นมบุตร

การคลอดบุตรและการให้นมบุตร แน่นอนว่าหน้าอกจะเล็กลง และผืวหย่อนคล้อย ซึ่งไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้

03

การไดเอท

การเปลีี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว จะทำให้ความกระชับ ยืดหยุ่น ของผิวลดลงและเกิดเป็นริ้วรอย

04

สาเหตุแต่กำเนิด

สำหรับคนที่หน้าอกเล็ก หรือผิวความขาดยืดหยุ่นมาตั้งแต่ กำเนิด เป็นเป็นได้สูงว่ามีสาเหตุมาแต่กำเนิด

ระดับความหย่อนคล้อย

ซิลิโคน

หากปานนมอยู่ช่วงบริเวณเส้นใต้ราวนม หรืออยู่ต่ำกว่าประมาณ 1ซม. สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่ซิลิโคน

การกระชับ + ซิลิโคน

หากปานนมอยูู่บริเวณต่ำกว่าเส้นใต้ราว นมประมาณ 1-3 ซม. สามารถแก้ไขได้ด้วยการยกกระชับและใส่ซิลิโคน

การกระชับ + ซิลิโคน

หากปานนมอยูู่บริเวณต่ำกว่าเส้นใต้ราว นมมากกว่า 3 ซม. สามารถแก้ไข ได้ด้วยการยกกระชับและใส่ซิลิโคน รวมถึงการฉีดไขมันเพื่อผลลัพธ์ที่ สมบูรณ์แบบ

ซิลิโคน

หากปานนมอยู่ช่ว
งบริเวณเส้นใต้ราวนม
หรืออยู่ต่ำกว่าประมาณ 1ซม.
สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่ซิลิโคน

การกระชับ + ซิลิโคน

หากปานนมอยูู่บริเวณ
ต่ำกว่าเส้นใต้ราว นมประมาณ 1-3 ซม.
สามารถแก้ไขได้ด้ว
ยการยกกระชับและใส่ซิลิโคน

การกระชับ + ซิลิโคน

หากปานนมอยูู่บริเวณต่ำกว่าเส้นใต้ราว
นมมากกว่า 3 ซม. สามารถแก้ไข ได้ด้วยการยกกระชับและใส่ซิลิโคน รวมถึงการฉีดไขมันเพื่อผลลัพธ์ที่ สมบูรณ์แบบ

MINE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนคล้อย
เหมาะสำหรับ

 1. 01 หากหน้าอกหย่อนคล้อยและเล็ก
 2. 02 หากหน้าอกมีขนาดใหญ่และหย่อนคล้อย
 3. 03 การไดเอทที่รวดเร็ว ทำให้ความยืดหยุ่นผิวลดลง
 4. 04 อายุที่เพิ่มขึ้น เนื้อเยื่อผิวอ่อนแอและความยืดหยุ่นลดลง
 5. 05 อกหย่อนคล้อยจากการคลอด-ให้นมบุตร
 6. 06 หน้าอกหย่อนคล้อยและเกิดโรคผิวหนังขึ้น ใต้ราวนม
 7. 07 ปานนมอยู่ต่ำกว่าเส้นใต้ราวนม
 1. 01 หากหน้าอกหย่อนคล้อยและเล็ก
 2. 02 หากหน้าอกมีขนาดใหญ่และหย่อนคล้อย
 3. 03 การไดเอทที่รวดเร็ว ทำให้ความยืดหยุ่นผิวลดลง
 4. 04 อายุที่เพิ่มขึ้น เนื้อเยื่อผิวอ่อนแอและความยืดหยุ่นลดลง
 5. 05 อกหย่อนคล้อยจากการคลอด-ให้นมบุตร
 6. 06 หน้าอกหย่อนคล้อยและเกิดโรคผิวหนังขึ้น ใต้ราวนม
 7. 07 ปานนมอยู่ต่ำกว่าเส้นใต้ราวนม

พิสูจน์ผลลัพธ์
การผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนคล้อยของมาอิน

보형물로 교정 가능한 중등도 쳐진 가슴.
중등도의 쳐진 가슴에 보형물로 리프팅 함.
출산후 가슴이 줄어들면서 많이 처져 있다.
가슴성형 수술후 풍만하고 균형있는 가슴을 얻은 여성.
가슴 쳐진 정도로 보아 절개를 해야하는 리프팅 방법.
비대칭으로 가슴이 쳐져 있다.
가슴 쳐짐 후기.

ด้วยฝีมือของมาอิน
สามารถทำการศัลยกรรมแก้ไข
หน้าอกหย่อนคล้อยได้ทันทีหลัง
การคลอดบุตร

วิธีการผ่าตัดในแต่ละระดับ

쳐진 가슴의 기준이 되는 가슴밑선과 유두 사이의 관계.

กรณีที่หน้าอกใหญ่และต้องการแก้ไขความหย่อนคล้อย

กรีดรอบปานนมให้พอดี รวบรวมเนื้อเยื่อและจัดทรงหน้าอกให้สวยงาม และยึดเข้าหากัน วิธีนี้เหมาะสำหรับหน้าอกที่ไม่หย่อนคล้อยมาก

ต้องการเพิ่มวอลลุ่มและแก้ไขความหย่อนคล้อย (กรณีหน้าอกเล็กและหย่อนคล้อย)

ใช้ซิลิโคนในการเพิ่มวอลลุ่มและดึงหน้าอกให้ขึ้นไป วิธีเหมาะสำหรับผู้ที่หน้าอกเล็กและมีความหย่อนคล้อย

ต้องการเพิ่มขนาดหน้าอก Dual plane(ยกกระชับกล้ามเนื้อ)​

การเสริมซิลิโคนและยกกระชับกล้ามเนื้อในทีเดียว ช่วยเพิ่มขนาดและคืนความกระชับให้หน้าอก เหมาะสำหรับหน้าอกที่เล็กและหย่อนคล้อย

การแก้ไขหน้าอกหย่อนDual Plane คือ?

การผ่าตัดแบบDual Plane คือการใส่ซิลิโคนที่บริเวณใต้กล้ามเนื้อช่วงบน
เพื่อการวางซิลิโคนที่ใช้กล้ามเนื้อในการจับทรงเพิ่มวอลลุ่มและแก้ไขความ
หย่อนคล้อยให้แก่คนไข้ในทีเดียว

การผ่าตัดแบบดูอัลเพลนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใต้กล้ามเนื้อ

ผลลัพธ์Dual Plane

ก่อนผ่าตัดDual Plane

피부 절개 없이 보형물을 이용해서 가슴 리프팅.

หลังผ่าตัดDual Plane

วิธีการผ่าตัดตามระดับความหย่อนคล้อย

가슴 리프팅이 필요한 많이 처진 가슴 상태.

กรณีที่หน้าอกใหญ่และต้องการแก้ไขความหย่อนคล้อย

กรีดรอบปานนมให้พอดี รวบรวมเนื้อเยื่อและจัดทรงหน้าอกให้สวยงาม
และยึดเข้าหากัน วิธีนี้เหมาะสำหรับหน้าอกที่ไม่หย่อนคล้อยมาก

ต้องการลดขนาดและยกกระชับ
(หน้าอกใหญ่และหย่อนคล้อย)

ต้องการลดขนาดหน้าอกและแก้ไขความหย่อนคล้อย
ด้วยวิธีการกรีดผ่าตัดที่แตกต่างกันไปตามความหย่อนคล้อยน
ไม่ว่าจะการกรีดแบบแนวตั้ง หรือการกรีดแบบแคนดี้

วิธีการผ่าตัดตามระดับความหย่อนคล้อย

가슴 리프팅전 가슴의 처진 정도의 평가.

ต้องการลดขนาดและยกกระชับ
(หน้าอกใหญ่และหย่อนคล้อย)

ต้องการลดขนาดหน้าอกและแก้ไขความหย่อนคล้อย
ด้วยวิธีการกรีดผ่าตัดที่แตกต่างกันไปตามความหย่อนคล้อยน
ไม่ว่าจะการกรีดแบบแนวตั้ง หรือการกรีดแบบแคนดี้

การผ่าตัดที่แนะนำให้ทำร่วมกัน

การตกแต่งปานนม

เมื่อสตรีตั้งครรภ์และคลอดบุตร ต่อมน้ำนมจะพัฒนา
ส่งผลให้ปานนมและหน้าอกมีการเจริญเติบโต หลังจากนั้นการให้นมบุตรอาจทำให้ปานนมหย่อนและยืด ออกได้ การผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนของมาอิน จึงแนะนำให้ทำควบคู่กับการผ่าตัดตกแต่งปานนมเพื่อผล ลัพธ์หน้าอกที่สวยงามได้ในการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว

การกำจัดนมน้อย

การกำจัดนมน้อยคือการที่ต่อมน้ำนมขยายออก
ไปถึงรักแร้ ทำให้เกิดก้อนเนื้อที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณนั้น สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ระหว่างตั้งครรภ์และการ คลอดบุตรเมื่อหน้าอกใหญ่ขึ้น หลังจากที่ผิวหนังยืดออก และในกรณีเหล่านี้ ทางมาอิน ขอแนะนำการผ่าตัดแก้ไขหน้า อกหย่อนและกำจัดนมน้อยพร้อมกัน จะช่วยทำให้ขอบของ เต้านมดูเป็นธรรมชาตและได้ทรงที่สวยมากยิ่งขึ้น

AFTER CARE

ศัลยกรรมหน้าอกเกาหลีของมาอิน

รพ.มาอินมีการดูแลก่อน-หลังการทำศัลยกรรมทรวงอกที่ครบวงจรเพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงต่างๆ
ทั้งการเกิดพังผืด การเคลื่อนที่ของซิลิโคน รวมถึงการเปลี่ยนรูปทรงของหน้าอก

가슴 성형 수술후 스마트 룩스 LED 장비로 붓기 관리를 받고있다.

Smartlux

ช่วยให้แผลแห้งเร็วขึ้น
และยังทำให้โอกาสเกิดพังผืดต่ำ

가슴 성형후 고주파로 수술후 관리 를 받고 있다.

เครื่องความถี่สูง

ช่วยกระตุ้นให้เลือดและน้ำเหลือง ไหลเวียนดีขึ้น และยังช่วยป้องกันการเกิดพังผืด การอักเสบ และยุบบวมเร็วขึ้น

가슴 성형후 초음파 검사로 경과 관찰.

เครื่องอัลตร้าซาวด์

ตรวจดูความผิดปกติของซิลิโคน
เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่
และเช็คสภาพของซิลิโคน

가슴성형 흉터를 레이져로 치료를 하고 있다.

เลเซอร์รอยแผลเป็น

รักษารอยแผลเป็นหลังการผ่าตัด
ด้วยเครื่องที่ทันสมัยที่สุด
เพื่อให้รอยแผลจางเร็ว

MINE YOUTUBE

เชิญรับชมวิดีโอตอบคำถามการทำศัลยกรรมหน้าอก

 • 다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
  마인티비
  오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
 • 이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  마인티비
  얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • test
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5

  ภาพก่อน-หลังการศัลยกรรมเกาหลี

  ผลลัพธ์หลังทำขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

  Before & After
  ทำไมถึงต้องเลือกมาอิน
 • ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ
 • 주의사항 การใช้การโพสต์ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางกฎหมายสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล
  ภาพนี้อาจดูแตกต่างจากภาพจริงขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ และถูกโพสต์หลังจากได้รับความยินยอมจากคนไข้