ศัลยกรรมหน้าอกมาอิน

ตกแต่งปานนม

Nipple Surgery

ปรับปรุงความสวยงามของปานนม!
แก้ไขความผิดปกติจากการให้นมบุตร

โรงพยาบาลมาอิน ตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

SCROLL

การผ่าตัดที่แก้ไขและให้ความสวยงามในทีเดียว

ข้อมูลการตกแต่งปานนม มาอิน

เวลาผ่าตัด

30 นาที

ยาชา

ยาชาเฉพาะที่

ใช้ชีวิตตามปกติ

หลังผ่าตัด1 อาทิตย์

ทำแผล

3 ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

MINE PLASTIC SURGERY

การตกแต่งปานนมคือ?

การตกแต่งปานนม สามารถแก้ไขการทำงานของ
ปานนมและตกแต่งให้สวยขึ้นได้ภายในทีเดียว!


หากหัวนมยุบลงไป หรือบอด จะทำการกรีดน้อยที่สุดเพื่อแก้ไข
และตกแต่งที่ไร้รอยแผลเป็นและผลข้างเคียง แต่ได้ทรงที่สวยงามขึ้น,

หากปานนมมีขนาดใหญ่ จะทำการลดขนาดให้เล็กลง แบบไม่ต้องกังวล
ในรอยแผลเป็นและการตอบสนองของปานนมยังคงปกติแต่สวยงามขึ้น

การผ่าตัดหัวนมบอด

การผ่าตัดหัวนมบอดคือ?

คือหัวนมที่ไม่ยื่นออกมาแต่ยุบตัวลงไปในเต้านม

พบในประมาณ 3% ของผู้หญิงเกาหลี
ไม่เพียงแต่ในเรื่องความสวยงามเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงอาการต่างๆ เช่นอาจเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
และปัญหาการให้นมบุตรได้จึงควรได้รับการแก้ไข

ประเภทหัวนมบอด

หัวนมบอด ขั้นที่ 1

 • มีการยุบลงไปไม่มาก

 • เมื่อดึงด้วยมือหัวนมจะยื่นออก มาและอยู่ต่อไปได้อีกสักพัก
 • มีการยุบลงไปไม่มาก

 • เมื่อดึงด้วยมือหัวนมจะยื่นออก มาและอยู่ต่อไปได้อีกสักพัก

หัวนมบอด ขั้นที่ 2

 • มีการยุบลงไปปานกลาง

 • เมื่อดึงด้วยมือหัวนมจะยื่นออก มาแต่อยู่ไม่นาน
 • มีการยุบลงไปปานกลาง

 • เมื่อดึงด้วยมือหัวนมจะยื่นออก มาแต่อยู่ไม่นาน

หัวนมบอด ขั้นที่ 3

 • มีการยุบลงไปมาก

 • เมื่อดึงด้วยมือหัวนมจะไม่ยื่นออก หรือออกมาก็ไม่อยู่ได้นาน
 • มีการยุบลงไปมาก

 • เมื่อดึงด้วยมือหัวนมจะไม่ยื่นออก หรือออกมาก็ไม่อยู่ได้นาน

MINE X NIPPLE SURGERY

การตกแต่งหัวนมบอดเหมาะสำหรับ

 1. 01 หัวนมมีลักษณะที่ยุบ จมลงไป
 2. 02 เมื่อหัวนมไม่ยื่นออกมาแม้จะถูกกระตุ้นก็ตาม
 3. 03 เมื่อเกิดการอักเสบ
 4. 04 เมื่อประสิทธิภาพการให้นมบุตรบกพร่องเนื่องจากหัวนมบอด
 1. 01 หัวนมมีลักษณะที่ยุบ จมลงไป
 2. 02 เมื่อหัวนมไม่ยื่นออกมาแม้จะถูกกระตุ้นก็ตาม
 3. 03 เมื่อเกิดการอักเสบ
 4. 04 เมื่อประสิทธิภาพการให้นมบุตรบกพร่องเนื่องจากหัวนมบอด

วิธีการผ่าตัดหัวนมบอดแบบรักษาท่อน้ำนม

หากระดับหัวนมยุบไม่รุนแรงก็สามารถทำได้โดยไม่ทำลายเส้นประสาทและท่อน้ำนม สามารถให้นมบุตรได้และไม่มีอาการผิดปกติ

함몰유두 교정시 조그만 창만 열어 흉터 안보이게 수술.

หลังจากดึงหัวนมออกมาแล้ว
การกรีดหัวนมแบบไมโคร

1단계 함몰 유두 교정.

ปรับปรุงรูปทรงหัวนมด้วยการผูกด้วยด้ายที่จุกนมและเนื้อเยื่อเต้านมจาก ด้านใน

ยึดหัวนมให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ยุบ

หากหัวนมบอดอย่างรุนแรง การผ่าตัดที่เหมาะสมจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ให้นมบุตรและไม่ส่งผลต่อประสาทสัมผัส

กรีดบริเวณปานนมทั้งสองข้าง

함몰류두 2,3 단계 수술 방법.

ดึงหัวนมออกมาและทำการ
แก้ไขหัวนมบอด

เย็บและจัดแต่งทรงหัวนม

ผ่าตัดลดขนาดหัวนม

การลดขนาดหัวนมคือ?

เส้นผ่านศูนย์กลางหัวนมโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 1 ซม.
และความสูงประมาณ 0.7~0.9 ซม.
หากใหญ่กว่านี้มากเกินไป สามารถทำได้โดยการผ่าตัด
ลดขนาดหัวนม


การผ่าตัดลดขนาดหัวนมเป็นการผ่าตัดลดความยาวและความกว้างของหัวนมเพื่อให้ได้ขนาดหัวนมที่พอดี แทบไม่มีอาการปวด หรือแผลเป็น จึงสามารถใช้ชีวิต ตามปกติได้ทันทีหลังการผ่าตัด

MINE X NIPPLE SURGERY

การลดขนาดหัวนมเหมาะสำหรับ

 1. 01 กรณีที่มีหัวนมที่ใหญ่เกินธรรมชาติ
 2. 02 กรณีที่มีหัวนมไม่เท่ากัน เนื่องจากการให้นมบุตร
 3. 03 กรณีที่มีขนาดปานนมและหัวนมไม่สมส่วนกัน ดูไม่สวยงาม
 4. 04 กรณีที่มีหัวนมสองข้าง ใหญ่ไม่เท่ากัน
 1. 01 กรณีที่มีหัวนมที่ใหญ่เกินธรรมชาติ
 2. 02 กรณีที่มีหัวนมไม่เท่ากัน เนื่องจากการให้นมบุตร
 3. 03 กรณีที่มีขนาดปานนมและหัวนมไม่สมส่วนกัน ดูไม่สวยงาม
 4. 04 กรณีที่มีหัวนมสองข้าง ใหญ่ไม่เท่ากัน

วิธีการผ่าตัดลดขนาดหัวนมแบบรักษาท่อน้ำนม

เคสที่มีหัวนมที่กว้างด้วยวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม ความรู้สึกของหัวนมจะไม่มีความผิดปกติ
สามารถให้นมบุตรได้เพราะท่อน้ำนมไม่เสียหาย

유두의 일부를 절개 해서 폭을 줄임.

กรีดบริเวณหัวนม

유두 축소시 너비만 줄이는 수술 절개.

ตัดผิวส่วนด้านข้างหัวนมที่ต้องการ เอาออก

함몰유두 3단계의 수술 봉합 디자인.

เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอีกครั้ง เอามารวมกันตรงกลางและปิดแผล

หากหัวนมมีความยาวสามารถทำการผ่าตัด การผ่าตัดที่เหมาะสมจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ให้นมบุตรและไม่ส่งผลต่อประสาทสัมผัส

유두의 높이만 줄이는 유두 축소 절개.

กรีดตรงกลางหัวนม

유두 축소시 안의 유관과 신경 보존.

ตัดผิวส่วนบนหัวนมที่ต้องการเอาออกออก

유두 높이 줄임.

ลดความสูงของหัวนมและเย็บปิดแผล

หากหัวนมมีความยาวและกว้าง การผ่าตัดที่เหมาะสมจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ให้นมบุตรและไม่ส่งผลต่อประสาทสัมผัส

유두의 높이만 줄이는 유두 축소 절개.

กรีดเปิดแผลในส่วนที่ต้องการเอาออก

유두축소시 너비와 높이를 줄이는 절개.

ตัดผิวส่วนด้านข้างหัวนมที่ต้องการ
เอาออกออก

유두 축소술시 봉합이 끈나서 유두의 길이와 폭을 줄임.

เพื่อป้องการการเกิดใหม่อีกครั้ง เอามารวมกันตรงกลางและปิดแผล

การผ่าตัดตกแต่งปานนม

การตกแต่งปานนมคือ?

เส้นผ่านศูนย์กลางปานนมโดยทั่วไปคือประมาณ 3.5ซม.
ถึง 4.5 ซม. หากขนาดใหญ่เกินไปสามารถทำการผ่าตัด
ลดปานนมลงได้


การผ่าตัดลดปานนมจะทำการกรีดรอบหัวนม เป็นการ
ผ่าตัดที่จะลดขนาดของปานนมลงเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะ
สมที่สุด

MINE X NIPPLE SURGERY

การลดขนาดปานนมเหมาะสำหรับ

 1. 01 เมื่อปานนมมีขนาดใหญ่และไม่บาลานซ์กับหัวนม
 2. 02 กรณีที่ปานนมไม่เท่ากัน เนื่องจากการให้นมบุตร
 3. 03 กรณีที่มีหัวนมไม่เท่ากัน เนื่องจากอายุ หรือฮอร์โมน
                กรณีที่มีปานนมสองข้าง ใหญ่ไม่เท่ากัน
 4. 04 กรณีที่มีหัวนมสองข้าง ใหญ่ไม่เท่ากัน
 1. 01 เมื่อปานนมมีขนาดใหญ่และไม่บาลานซ์กับหัวนม
 2. 02 กรณีที่ปานนมไม่เท่ากัน เนื่องจากการให้นมบุตร
 3. 03 กรณีที่มีหัวนมไม่เท่ากัน เนื่องจากอายุ หรือฮอร์โมน
                 กรณีที่มีปานนมสองข้าง ใหญ่ไม่เท่ากัน
 4. 04 กรณีที่มีหัวนมสองข้าง ใหญ่ไม่เท่ากัน

วิธีการผ่าตัดลดขนาดปานนม

วิธีการผ่าตัดเคสปานนมที่มีขนาดกว้างเกินไป

유륜 축소 디자인.

กรีดบริเวณด้านนอกของปานนม

바깥쪽 절개로 유륜축소 하는 방법.

กำจัดปานนมส่วนเกิน
ที่ต้องการเอาออก

유륜 축소후 수술 흉터 다 나은 모습.

เย็บและจัดแต่งทรงให้สวยงาม

วิธีการผ่าตัดนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ปานนมมีขนาดไม่ใหญ่มากเท่านั้น

การกรีดปานนมด้านในรอบหัวนม

유륜 축소시 고어텍스 실로 넓은 유륜모양을 줄이는 방법.

ลดเนื้อเยื่อและผิวหนัง
ให้พอดีกัน

유륜 축소후 수술 흉터 다 나은 모습.

ตกแต่งและ
เย็บปิด

AFTER CARE

ศัลยกรรมหน้าอกเกาหลีของมาอิน

รพ.มาอินมีการดูแลก่อน-หลังการทำศัลยกรรมทรวงอกที่ครบวงจรเพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงต่างๆ
ทั้งการเกิดพังผืด การเคลื่อนที่ของซิลิโคน รวมถึงการเปลี่ยนรูปทรงของหน้าอก

가슴 성형 수술후 스마트 룩스 LED 장비로 붓기 관리를 받고있다.

Smartlux

ช่วยให้แผลแห้งเร็วขึ้น
และยังทำให้โอกาสเกิดพังผืดต่ำ

가슴 성형후 고주파로 수술후 관리 를 받고 있다.

เครื่องความถี่สูง

ช่วยกระตุ้นให้เลือดและน้ำเหลือง ไหลเวียนดีขึ้น และยังช่วยป้องกันการเกิดพังผืด การอักเสบ และยุบบวมเร็วขึ้น

가슴 성형후 초음파 검사로 경과 관찰.

เครื่องอัลตร้าซาวด์

ตรวจดูความผิดปกติของซิลิโคน
เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่
และเช็คสภาพของซิลิโคน

가슴성형 흉터를 레이져로 치료를 하고 있다.

เลเซอร์รอยแผลเป็น

รักษารอยแผลเป็นหลังการผ่าตัด
ด้วยเครื่องที่ทันสมัยที่สุด
เพื่อให้รอยแผลจางเร็ว

MINE YOUTUBE

เชิญรับชมวิดีโอตอบคำถามการทำศัลยกรรมหน้าอก

 • 다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
  마인티비
  오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
 • 이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  마인티비
  얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • test
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5

  ภาพก่อน-หลังการศัลยกรรมเกาหลี

  ผลลัพธ์หลังทำขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

  Before & After
  ทำไมถึงต้องเลือกมาอิน
 • ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ
 • 주의사항 การใช้การโพสต์ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางกฎหมายสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล
  ภาพนี้อาจดูแตกต่างจากภาพจริงขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ และถูกโพสต์หลังจากได้รับความยินยอมจากคนไข้