ดวงตาโดดเด่น

มีไลน์ที่คมชัด

ปรับแก้
หนังตาตก

โรงพยาบาลมาอิน ตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

SCROLL

ดวงตาโดดเด่น
มีไลน์ที่คมชัด

ปรับแก้

ผ่าตัดแก้ไขหนังตาที่ตกลงมาปิดนัยน์ตา ทำให้นัยน์ตามีความโดดเด่นขึ้น

ข้อมูลการผ่าตัดผู้มีภาวะกล้ามเนื้อหนังตาอ่อนแรง

เวลาผ่าตัด

30 นาที

ยาชา

ยานอนหลับ/ยาชาเฉพาะที่

ใช้ชีวิตต
ามปกติ

ภายใน 2 อาทิตย์

ทำแผล

1-2 ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

MINE PLASTIC SURGERY

BEAUTY IS MINE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดแก้ไขหนังตาตกคือ ?

หนังตาตกเกิดจากหล้ามเนื้อที่ช่วยการลืมตาอ่อนแรง เมื่อลืมตา
เปลือกตาจะบดบังนัยย์ตาทำให้ดูเหมือนคนง่วงนอน ดังนั้น
การผ่าตัดนี้ ช่วยแก้ไขให้เปลือกตามีแรงยกขึ้น ทำให้ดวงตา
มีความสดใส

ขั้นตอนการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมาอินคือการผ่าตัดแบบกรีดและ

ไม่กรีด โดยทั่วไป การทำชั้นตามีความจำเป็นต้องกรีดเปลือกตา
แต่กรณีหนังตาตกไม่มาก จะใช้วิธีกรีดและไม่กรีดควบคู่กัน
เพื่อทำให้ดวงตาโดดเด่น สวยเป็นธรรมชาติตามแบบฉบับ
ศัลยกรรมเกาหลี

BEAUTY IS MINE PLASTIC SURGERY

เส้นตาเด่นชัด, นัยน์ตาโดดเด่น

การศัลยกรรมตาที่โรงพยาบาลมาอิน

#TYPE 01

การทำศัลยกรรมนี้ จะเย็บหนังตาและกล้ามเนื้อเข้าด้วยกัน
แม้มีไขมันเยอะหรือเปลือกตาหนาก็สามารถทำด้วยวิธีนี้ได้
เพราะจะทำให้มีไลน์ที่ชัดเจนดูเป็นธรรมชาติ

1

แบบมีการผ่าตัด

#TYPE 02

การทำศัลยกรรมนี้ เป็นการแก้ไขหนังตาตกแบบไม่ผ่าตัด
แต่ใช้วิธีทำให้เกิดรูเล็กๆบนเปลือกตา อาการบวมและแผลจึงน้อยมาก
ช่วยแก้ไขได้ตรงจุด ทำให้ชั้นตาคมชัด เป็นธรรมชาติ

2

แบบไม่ผ่าตัด

#TYPE 03

การศัลยกรรมตา 2 ชั้น จำเป็นต้องทำการผ่าตัด แต่ถ้าหนังตาตก
ไม่มาก สามารถนำข้อดีของทั้ง 2 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น นำมาใช้ได้
โดยทำการผ่าตัดก่อน แล้วจึงเย็บกล้ามเนื้อเข้ากับเปลือกตา
ซึ่งจะช่วยให้ดวงตาคมชัดอย่างเป็นธรรมชาติ

3

แบบใช้ทั้ง 2วิธี

ศัลยกรรมตา

Point 01

ความแตกต่างของการปรับแก้หนังตาตก

วิธีไหนเหมาะสมที่สุด ผ่าตัด vs ไม่ผ่าตัด vs ใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกัน ?

#TYPE 01
แบบมีการผ่าตัด แบบมีการผ่าตัด

กำจัดไขมันและส่วนที่หย่อนคล้อยออก

ทำได้กับดวงตาทุกรูปแบบ

สามารถใช้วิธีนี้กับผู้ที่มีภาวะหนังตาตกรุนแรง

#TYPE 02
แบบไม่ผ่าตัด แบบไม่ผ่าตัด

ไม่สามารถกำจัดไขมันและส่วนที่หย่อนคล้อยออกได้

ไม่ต้องทำควบคู่กับการผ่าตัดทำตา 2ชั้น

ไม่สามารถใช้วิธีนี้กับผู้ที่มีภาวะหนังตาตกรุนแรง

#TYPE 03
แบบใช้ทั้ง 2วิธี แบบใช้ทั้ง 2วิธี

กรีดให้เป็นโครง แต่ไม่กรีดบริเวณกล้ามเนื้อ

มีแรงยึดดีและไลน์ตาคมชัด

ได้ดวงตาคมชัดเป็นธรรมชาติ 

ด้วยการปรับแก้ภาวะหนังตาตก

ศัลยกรรมตา

Point 02

ผู้ที่เหมาะสมกับศัลยกรรมแต่ละประเภท

โรงพยาบาลมาอิน วิเคราะห์ แก้ไขรูปทรงตาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างปราณีต
โดยจะมีการทำเครื่องหมายบนผิวหนังก่อนทำการผ่าตัด

#TYPE 01

แบบมีการผ่าตัด

  1. ผู้ที่หนังตาบดบังตาดำเมื่อลืมตาปกติ
  2. ผู้ที่มีคนรอบข้างทักว่าเหมือนคนง่วงนอน
  3. ผู้ที่ไลน์ไม่ชัดเจนเมื่อถ่ายรูป เหมือนลืมตาแค่ครั้งเดียว ตาไม่เท่ากัน

#TYPE 02

แบบไม่ผ่าตัด

 1. ผู้ที่มีคนรอบข้างทักว่าเหมือนคนง่วงนอน เพราะหนังตาบดบังดวงตา
 2. ผู้ที่จำเป็นต้องผ่าตัดกรีดเปลือกตา แต่หนังตาตาไม่มาก
 3. ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังทำทันที
 4. ผู้ที่ตาทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากันอย่างชัดเจน
 5. ผู้ที่ติดเทปที่เปลือกตาเพื่อแก้ปัญหาหนังตาตก

#TYPE 03

แบบใช้ทั้ง 2วิธี

 1. ผู้ที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพราะมีชั้นหนังตาที่หนาและมีไขมันเยอะ
  แต่มีภาวะกล้ามเนื้อหนังตาอ่อนแรงไม่รุนแรง
 2. ผู้ที่กล้ามเนื้อหนาและไขมันเยอะ ทำให้การรักษาแบบไม่ผ่าตัดเป็นไปได้ยาก
 3. ผู้ที่ชั้นตาคลายตัวหลังทำศัลยกรรมตา ส่งผลต้องกลับมาทำซ้ำ

ขั้นตอนการแก้ไขตาแบบมีการผ่าตัด

กรีดตามเส้นที่ได้ดีไซน์

쌍커풀 절개라인에서 지방제거.

นำไขมันออก

쌍꺼풀 라인 디자인.

มัดกล้ามเนื้อด้านใน

인아웃라인의 쌍커풀.

เส้นดูชัดขึ้น มีความเป็นธรรมชาติ

กรีดตาตามรอยที่ดีไซน์

สร้างจุด

쳐진눈을 위로 당겨 올리는 방향.

ปรับกล้ามเนื้อตา

สร้างชั้นตาที่โดดเด่นสวยเป็นธรรมชาติ

กรีดตาตามรอยที่ดีไซน์

쌍커풀 절개라인에서 지방제거.

กำจัดไขมันส่วนเกิน

쌍꺼풀 라인 디자인.

มัดกล้ามเนื้อด้านใน

인아웃라인의 쌍커풀.

เส้นดูชัดขึ้น มีความเป็นธรรมชาติ

After
Before

Before & After

눈위가 불룩한 쌍수 전 눈.
불룩한 눈위의 지방 제거후 쌍꺼풀 수술로 예뻐진 눈.
쌍꺼풀 수술과 뒷트임 밑트임 시행으로 눈이 커진 여성.
눈 수술 하기전 윗꺼풀이 눈을 덮고 있다.
앞트임과 뒷 밑트임 눈매교정으로 눈이 커진 여성.
쌍꺼풀 수술전 라인이 거의 없는 여성.
쌍꺼풀 수술후 쌍꺼풀 라인이 잘 잡힌 여성.

Case 01

Case 02

Case 03

Case 04

โรงพยาบาลมาอิน

ทำศัลยกรรมให้

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ทำศัลยกรรมให้

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุด

และขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ

บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษา จนถึงการดูแลรักษา จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์น่าพึงพอใจ

ห้องผ่าตัดระบบเปิด

ที่โรงพยาบาลมาอิน ญาติผู้ป่วยสามารถเข้ามาสังเกต
การผ่าตัดได้จากห้องสังเกตการณ์

ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์

ทำการดมยาสลบให้กับผู้ป่วย โดยคำนวณจากการผ่าตัด
และตรวจดูสัญญาณชีพของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด

hospital-introduction-safe-anaesthesia-system-mo

ระบบการวางยาสลบที่ปลอดภัย

มีอุปกรณ์มอนิเตอร์ ระบบฉุกเฉิน ตัวจ่ายออกซิเจน เครื่องรักษาอุณหภูมิ เครื่องCTสแกน3มิติ ระบบปลอดเชื้อ อุปกรณ์การผ่าตัด ระบบแอร์ชาวเวอร์

การดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดที่ครบวงจร

หลังทำการผ่าตัด รับการรักษาด้วยเลเซอร์ เพื่อเร่งการ กระตุ้นเซลล์ให้เกิดใหม่และฟื้นตัว ป้องกันการอักเสบ รักษาอาการปวดแผล ช่วยปรับเม็ดสีบริเวณแผลผ่าตัด

ระบบการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

มียาแดนโทรลีน เครื่องกระตุ้นหัวใจ และการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉินเป็นประจำ อีกทั้งยังอบรมความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานด้วย

MINE YOUTUBE

เชิญรับชมวิดีโอตอบคำถามการทำศัลยกรรมหน้าอก

 • 다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
  마인티비
  오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
 • 이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  마인티비
  얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • test
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5

  ภาพก่อน-หลังการศัลยกรรมเกาหลี

  ผลลัพธ์หลังทำขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

  Before & After
  ทำไมถึงต้องเลือกมาอิน
 • ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ
 • 주의사항 การใช้การโพสต์ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางกฎหมายสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล
  ภาพนี้อาจดูแตกต่างจากภาพจริงขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ และถูกโพสต์หลังจากได้รับความยินยอมจากคนไข้