ศัลยกรรมเกาหลีที่ทำให้ไม่ว่าจมูกทรงไหนก็มีความมั่นใจ

ศัลยกรรมเกาหลีที่ทำให้ไม่ว่าจมูกทรงไหนก็มีความมั่นใจ

ศัลยกรรมจมูก

แต่ละประเภท

ศัลยกรรมจมูก

แต่ละประเภท

โรงพยาบาลมาอิน ตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

SCROLL

ตั้งแต่บริเวณดั้งจนถึงปลายจมูก

ตั้งแต่บริเวณดั้งจนถึงปลายจมูก

ข้อมูลการทำศัลยกรรมจมูกแต่ละประเภทสำหรับผู้ชายที่โรงพยาบาลมาอิน

เวลาผ่าตัด

บริเวณที่ผ่าตัดใช้เวลาไม่เท่ากัน

ยาชา

ยานอนหลับ

ใช้ชีวิตตามปกติ

หลังทำทันที

ทำแผล

1-2 ครั้ง

กลับบ้าน

ได้ทันที

ลักษณะของจมูก

ลักษณะของจมูก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมาอิน จะวิเคราะห์รูปหน้าและความต้องการของ
ผู้ป่วยด้วยทักษะและความรู้ความสามารถที่สั่งสมมายาวนาน และทำการดีไซน์ผ่านการ
ตรวจสอบหน้าตรงและด้านข้างของผู้ป่วย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมาอิน จะวิเคราะห์รูปหน้าและความต้องการของ
ผู้ป่วยด้วยทักษะและความรู้ความสามารถที่สั่งสมมายาวนาน และทำการดีไซน์ผ่านการ
ตรวจสอบหน้าตรงและด้านข้างของผู้ป่วย

#จมูกแบน #จมูกฮัมพ์ #จมูกรั้น #จมูกลูกศร #จมูกเบี้ยว #จมูกบาน

#จมูกแบน #จมูกฮัมพ์ #จมูกรั้น
#จมูกลูกศร #จมูกเบี้ยว #จมูกบาน

ตัวอย่างขั้นตอนการทำศัลยกรรมจมูก

ตัวอย่างขั้นตอนการทำศัลยกรรมจมูก

ข้อมูลการทำศัลยกรรมจมูกแต่ละประเภท

ข้อมูลการทำศัลยกรรมจมูกแต่ละประเภท

จมูกแบน

จมูกแบน

หลังจากเปิดจมูกแบบโอเพ่นหรือแบบโคลสแล้ว

ใส่วัสดุเทียมหรือเนื้อเยื่อตนเอง เพื่อเพิ่มความสูงสันจมูก
ปลายจมูกจะเสริมด้วยกระดูกอ่อนตนเองหรือหนังแท้

หลังจากเปิดจมูกแบบโอเพ่นหรือแบบโคลสแล้ว

ใส่วัสดุเทียมหรือเนื้อเยื่อตนเอง เพื่อเพิ่มความสูงสันจมูก
ปลายจมูกจะเสริมด้วยกระดูกอ่อนตนเองหรือหนังแท้

จมูกฮัมพ์

ยื่นออกเล็กน้อย - ใช้เครื่องมือช่วยตัดส่วนที่ยื่นออก
ยื่นออกพอสมควร - ใส่วัสดุเทียมเพื่อให้จมูกสูงขึ้น กลบส่วนที่ยื่นออก
ยื่นออกมาก - ตัดกระดูกด้านนอกพร้อมกันกับทำสันจมูก

จมูกฮัมพ์​

ยื่นออกเล็กน้อย - ใช้เครื่องมือช่วยตัดส่วนที่ยื่นออก
ยื่นออกพอสมควร - ใส่วัสดุเทียมเพื่อให้จมูกสูงขึ้น กลบส่วนที่ยื่นออก
ยื่นออกมาก - ตัดกระดูกด้านนอกพร้อมกันกับทำสันจมูก

จมูกรั้น

เสริมด้วยกระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูก จะได้ความยาวของจมูกจะเพิ่มขึ้น

จากนั้นผ่าแยกกระดูกอ่อนปีกจมูกแล้วนำออกมา หากมีภาวะแทรกซ้อน

หรือผู้ป่วยต้องการให้ใช้เนื้อเยื่อตนเอง เราจะใช้กระดูกอ่อนซี่โครงเข้ามาใส่

จมูกรั้น

เสริมด้วยกระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูก จะได้ความยาวของจมูกจะเพิ่มขึ้น

จากนั้นผ่าแยกกระดูกอ่อนปีกจมูกแล้วนำออกมา หากมีภาวะแทรกซ้อน

หรือผู้ป่วยต้องการให้ใช้เนื้อเยื่อตนเอง เราจะใช้กระดูกอ่อนซี่โครงเข้ามาใส่

จมูกลูกศร

ปลายจมูกที่ตกลงมาจะถูกยกขึ้น จากการยึดกระดูกอ่อนผนังกั้น
ช่องจมูก หรือตัดกระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูกออกส่วนหนึ่ง จะใช้
กระดูกอ่อนตนเองเสริมปลายจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายจมูกตก

จมูกลูกศร

ปลายจมูกที่ตกลงมาจะถูกยกขึ้น จากการยึดกระดูกอ่อนผนังกั้น
ช่องจมูก หรือตัดกระดูกอ่อนผนังกั้นช่องจมูกออกส่วนหนึ่ง จะใช้
กระดูกอ่อนตนเองเสริมปลายจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายจมูกตก

จมูกเบี้ยว

กรณีที่เบี้ยวออกเล็กน้อย จะใช้วัสดุเทียมกับฝั่งตรงข้ามเพื่อปรับให้จมูก

ดูสมมาตรมากที่สุด แต่ถ้าเบี้ยวออกมากจำเป็นต้องผ่าตัดผนังกั้นช่องจมูก

และตัดกระดูก พร้อมทั้งแก้ไขรูจมูกไปในคราวเดียวกัน

จมูกเบี้ยว

กรณีที่เบี้ยวออกเล็กน้อย จะใช้วัสดุเทียมกับฝั่งตรงข้ามเพื่อปรับให้จมูก

ดูสมมาตรมากที่สุด แต่ถ้าเบี้ยวออกมากจำเป็นต้องผ่าตัดผนังกั้นช่องจมูก

และตัดกระดูก พร้อมทั้งแก้ไขรูจมูกไปในคราวเดียวกัน

จมูกบาน

ตกแต่งปีกจมูกให้เล็กลงแล้วเย็นกระดูกอ่อนที่เปิดออก

ใส่กระดูกอ่อนตนเองทำให้จมูกสูงขึ้น กำจัดไขมันและผิว

ที่หนาออก

จมูกบาน​

ตกแต่งปีกจมูกให้เล็กลงแล้วเย็นกระดูกอ่อนที่เปิดออก

ใส่กระดูกอ่อนตนเองทำให้จมูกสูงขึ้น กำจัดไขมันและผิว

ที่หนาออก

ผู้ที่จำเป็นต้องทำศัลยกรรมจมูก
ที่โรงพยาบาลมาอิน

 1. 01 ผู้ที่จมูกแบนและทื่อ
 2. 02 ผู้ที่สันจมูกยื่นออกอยู่ในระดับสูง
 3. 03 ผู้ที่ปลายจมูกเหลม
 4. 04 ผู้ที่จมูกสั้น
 5. 05 ผู้ที่มีจมูกไม่เหมาะสมกับใบหน้า
 1. 01 ผู้ที่จมูกแบนและทื่อ
 2. 02 ผู้ที่สันจมูกยื่นออกอยู่ในระดับสูง
 3. 03 ผู้ที่ปลายจมูกเหลม
 4. 04 ผู้ที่จมูกสั้น
 5. 05 ผู้ที่มีจมูกไม่เหมาะสมกับใบหน้า
โรงพยาบาลมาอิน

ทำศัลยกรรมให้

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ทำศัลยกรรมให้

ผู้ป่วยจำนวนมาก

ด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุด

และขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ

บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษา จนถึงการดูแลรักษา จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์น่าพึงพอใจ

ห้องผ่าตัดระบบเปิด

ที่โรงพยาบาลมาอิน ญาติผู้ป่วยสามารถเข้ามาสังเกต
การผ่าตัดได้จากห้องสังเกตการณ์

ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์

ทำการดมยาสลบให้กับผู้ป่วย โดยคำนวณจากการผ่าตัด
และตรวจดูสัญญาณชีพของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด

hospital-introduction-safe-anaesthesia-system-mo

ระบบการวางยาสลบที่ปลอดภัย

มีอุปกรณ์มอนิเตอร์ ระบบฉุกเฉิน ตัวจ่ายออกซิเจน เครื่องรักษาอุณหภูมิ เครื่องCTสแกน3มิติ ระบบปลอดเชื้อ อุปกรณ์การผ่าตัด ระบบแอร์ชาวเวอร์

การดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดที่ครบวงจร

หลังทำการผ่าตัด รับการรักษาด้วยเลเซอร์ เพื่อเร่งการ กระตุ้นเซลล์ให้เกิดใหม่และฟื้นตัว ป้องกันการอักเสบ รักษาอาการปวดแผล ช่วยปรับเม็ดสีบริเวณแผลผ่าตัด

ระบบการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

มียาแดนโทรลีน เครื่องกระตุ้นหัวใจ และการรักษาการณ์ในภาวะฉุกเฉินเป็นประจำ อีกทั้งยังอบรมความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานด้วย

MINE YOUTUBE

เชิญรับชมวิดีโอตอบคำถามการทำศัลยกรรมหน้าอก

 • 다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  다양한 시술로도 해결 못하던 이중턱, 마인✨에서 해결했어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두둑한 이중턱 없애니 갸름한 브이라인이 살아났어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  두툼한 턱살 이제 없어요!! 🎀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱 스트레스, 이제 안녕~🥰 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
  마인티비
  오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨#코성형 #코수술 #콧대 #매부리코 #성형수술 #성형외과
 • 이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  이중턱만 없앴을 뿐인데, 이미지가 너무 달라졌대요😍 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  볼록한 이중턱이요? 이제 없어요~👀 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  흐릿하던 턱선이 이제 선명해졌어요! #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
  마인티비
  보기싫던 이중턱 없애니까 갸름한 얼굴이 됐어요 #이중턱 #이중턱근육묶기 #shorts
 • 얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  마인티비
  얼굴을 완성시키는 비밀, 예쁜 코✨#코성형 #코수술 #코끝 #shorts
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • test
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5

  ภาพก่อน-หลังการศัลยกรรมเกาหลี

  ผลลัพธ์หลังทำขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

  Before & After
  ทำไมถึงต้องเลือกมาอิน
 • ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ
 • 주의사항 การใช้การโพสต์ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางกฎหมายสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล
  ภาพนี้อาจดูแตกต่างจากภาพจริงขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ และถูกโพสต์หลังจากได้รับความยินยอมจากคนไข้